Kontakt

Adresa:  U Vršovického nádraží 14,  101 00  Praha 10
tel.: 261 264 192,  mob.: 602 182 323
e-mail:  podiatrie@seznam.cz,


IČO: 26541327
bankovní spojení: Raiffeisen Bank, pobočka Praha 4
číslo účtu: 1011043959 / 5500

Pro členy a spolupracující firmy: Pokud potřebujete logo ČPS  na vizitky ČPS, zašleme je vám na vyžádání.

 

ŘÍDÍCÍ RADA

  MUDr. Marie SOUČKOVÁ
  prezidentka  ČPS

  Maiselova 4,  110 00  Praha 1
  mob.: 602 182 323
  e-mail: ortopediesouckova@seznam.cz,

 

narozená 31.7.1953, podiatr školitel (certifikovaný podiatr ), atestace z ortopedie I a II stupně, dále atestace z veřejného zdravotnictví, certifikované kurzy z rehabilitace, fyziatrie,, myoskeletální mediciny, lymfologie,sonografie, ortopedické protetiky, více než 35 let lékařské praxe včetně podiatrie, první provozovatel privátního zařízení komplexního typu v péči o pohybový aparát včetně podiatrie s poskytováním služeb péče o tělo i pedikúry vice než  11 let, vysokoškolský učitel IPVZ Praha,bohatá přednášková i publikační činnost v ČR i zahraničí, v létech 2002-2004 ministryně zdravotnictví ČR, primařka Léčebné lázně Jáchymov a.s., kde se jí podařilo otevřít komplexní centrum podiatricko - ortopedického pracoviště včetně přístrojové pedikúry v roce 2011- první v lázních ČR.  Od roku 2012 prezidentkou ČPS.        Nyni provozuje soukromou praxi na Praze 1, obor ortopedie-podiatrie včetně vyšetřování ultrazvukem  poruch pohybového aparátu s využitím znalostí a dovedností z jiných oborů.


HavrdaMUDr. Miroslav HAVRDA
1. viceprezident

Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové
tel., fax: 495 522 207
e-mail: havrda@medsport.cz


narozen 23.10.1963, LF UK Hradec Králové, certifikovaný podiatr, neurolog, sportovní lékař, manuální medicína a podiatrie, majitel firmy MEDsport (medicínsko-sportovní služby, výroba iontového nápoje Olymp, distribuce termoplastických vložek Formthotics), Centrum komplexní péče o nohu „Zdravá noha“, spoluzakladatel české podiatrie

MUDr. Jaroslav LUX

2.viceprezident

Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory

tel: 731555112,  e-mail: jaroslav.lux@seznam.cz

nar. 11.4.1965, atestace z chirurgie, praxe v plastické chirurgii, podiatr. Certifikovaný školitel v nápravě zarůstajících nehtů
Metodou Arkady pro Českou a Slovenskou republiku, t.č. ředitel FN Ostrava. V roce 1980 vystudoval LF UP v Olomouci, pracoval na chirurgii ve Zlíně, následne chirurgická klinika KÚNZ Ostrava, od roku 1990 ředitel KÚNZ, od roku 2000 předseda představenstva a ředitel Vítkovické nemocnice blahoslavené Marie Antoníny. 2002-2007 vedoucí odboru zdravotnictví KÚ Zlínského kraje. Od r. 2008 - do ledna 2015 náměstek pro LPP v NsP Havířov, od února 2015 ředitel Městské nemocnice s poliklinikou v Ostravě.

 

Eliška KOPECKÁ
předsedkyně podologicko-pedikérské sekde a členka řídící rady, šéfredaktorka časopisu Podiatrické listy

narozena 1969, vystudovala SZŠ a střední zemědělskou školu, praxe 2O let jako zdravotní sestra, od roku 2009 provozuje klasickou a přístrojovou pedikúru, pravidelně přispívá články do časopisu Podiatrické listy,  další publikační činnost, významně pománá členkam radami, podílí se na organizací akcí podologicko-pedikérské sekce a  na jejich školeních


Smetanovo nám. 81, 570 01 Litomyšl
tel.: 732 567 556
e-mail: kopeceli@seznam.czHuškováHana HUŠKOVÁ
člen řídící rady

Bělehradská 458, 530 09 Pardubice
tel.: 720 148 478
e-mail: huskovah@seznam.cz

                           www.podologie-huskova.cz


narozená 24.12.1956, celkem  více než 27 let v oboru pedikúra, z toho 17 let přístrojová pedikúra. Zakladatelka Asociace pedikérů ČR a zároveň její prezidentka v letech 1998 - 2001. Publikační, školící a přednášková činnost. Individuální školitel na přístrojovou pedikúru, poskytovatelka podologických služeb u onemocnění jako jsou diabetická noha, dermatologie, ortopedie a dětská noha.

 

DOZORČÍ RADA

Předsedkyně dozorčí rady:

Pavla CHADRABOVÁ

předsedkyně dozorčí rady

Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice

tel: 607711485,  e-mail: pajachadra@centrum.cz

 

Absolventka Obchodní školy v Praze, dříve vedoucí prodejen, v roce 2009 kurz pedikúra, nehtová modeláž, přístrojová pedikúra, od roku 2010 člen České podiatrické společnosti. Vize: podporovat a zároveň informovat o podiatrické společnosti širší veřejnost, informovat o pedikérské práci s ohledem na moderní technologie, personál a klienty v domovech pro seniory, také zájemce z řad veřejnosti.

 

                           

Mgr. Monika KADEŘÁBKOVÁ
člen dozorčí rady
Praha 4
tel.: 733 790 961
e-mail: nehty@masaze-nehty.cz

 

 

narozena 1969, praxe více než 7 let v oboru pedikúra, absolventka VŠ zdravotnictva a sociálnej práce sv Alžběty v Bratislavě, edukátor pro klienty s diabetem, od roku 2012 členka dozorčí rady, v dubnu 2015  opět zvolena za člena dozorčí rady

 

Radovana Hroníková
člen dozorčí rady
 

tel: 603 432 437

e-mail:radvanaH@seznam.cz

 

 

narozena 1970, členka dozorčí rady - praxe v oboru od roku 2010, velký zájem o vzdělávání , cíl: podpora týmové spolupráce, komunikace mezi lékaři a pedikéry. Motto: "Díky účasti na vzdělávacích kurzech mohu svým klientům nabízet širší spekturm služeb."

 

Poslední články

Edukační desatero pro diabetiky

Edukační desatero pro diabetiky Ve své praxi se často setkávám s diabetiky, kteří byli v dia- betické poradně opakovaně edukováni, jak pečovat o nohy a vybírat si takovou obuv, aby nedocházelo k poraněním, která právě pro ně mohou končit fatálně. Sama také všech- ny klienty s diabetem edukuji.

Číslování obuvi

Obuvnické míry obsahují délku chodidla, obvod prstových kloubů, nártu, paty, kotníku, lýtka a podkolení. U normální zdravě vyvinuté nohy je závislost těchto veličin tak zákonitá, že velikostní sortiment průmyslově vyráběné obuvi je vyhovující pro většinu lidí, takže je postačující si obuv vybírat podle délky. U stejné délky chodidla ale může být úplně jiná šíře - chodidlo může být užší nebo širší a šíře obuvi je označována písmeny abecedy.