Program 16.sjezdu  České podiatrické společnosti z.s. 4.6.2017

8.00 – 9.00 – registrace účastníků

Zasedání valné hromady

09.00 – 09.15   Zahájení + volba členů do komisí: mandátová, návrhová, volba  skrutátorů
09.15 – 09.40   Zpráva prezidentky za uplynulé období
09.40 – 10.00   Zpráva předsedkyně podologicko-pedikérské sekce za uplynulé období
10.00 – 10.30   Zpráva o hospodaření za rok 2016, schválení rozpočtu na rok 2016 - předsedkyně DR

Diskuze probíhá ihned po přednesení zpráv jednotlivými přednášejícími

10.30 – 10.50    coffee break

10.50 -  11.25   Zpráva o činnosti ČPS v rámci FIP, zasedání ECP, AGM FIP – prezidentka, 1.víceprezident

Odborný program

11.30 – 12.15   Rotační přístroje používané v pedikúře – Raymond Bláha

12.15 – 13.00  Oběd

13.00 – 13.30 Zkušenosti s rotačními přístroji – Hana Hušková, Helena Dočekalová

13.30 – 13.50 Přednáška generálního sponzora – firma Allpresan

13.50 – 14.10 Podolog Nova 3 – Jarmila Ptáčková, firma Coneta

14.10 – 14.30 Využití vysokovýkonné laserové terapie při léčbě onychomykózy – Jaroslav Semorád, firma Madisson

14.30 – 14.50 Spolupráce podiatrické sestry a pedikérky v péči o pacienta v domácím prostředí – Andrea Turková, Pracoviště ošetřovatelské péče, Hradec

14.50 – 15.15 Diskuze

15.15 – 15.30 – Schválení  Usnesení  16.sjezdu ČPS

15.30 – 16.00 – tombola a závěr sjezdu

Po celou dobu konání sjezdu bude probíhat doprovodná výstava firem s možností koupě zboží za výhodné ceny.  V sobotu den před konáním sjezdu 3.6.2017  mají zájemci možnost zúčastnit se worskhopu v prostorách hotelu Tereziánský dvůr – viz program. Účastnický poplatek pro členy ČPS zdarma, pro nečleny 1000,- Kč, poplatek uhraďte nejpozději do 18. 5. 2017 na účet společnosti: 101 104 39 59/5500, VS: vaše členské číslo, do zprávy pro příjemce uveďte SJEZD, nečlen ještě příjmení a jméno bez diakritiky. Nečlenové, kteří se zúčastní workshopu budou mít vstup na sjezd zdarma. Večer před konáním sjezdu je možnost přátelsky posedět s hudbou a rautem od 19 hodin za cenu 500 Kč/ osoba.  Platbu za večeři poukažte opět na účet ČPS. 

S přátelským pozdravem                               MUDr. Marie Součková

                                                                       prezidentka České podiatrické společnosti