V případě, že máte zájem obdarovat ČPS z.s. a přispět na chod společnosti budeme rádi. 
V případě, že máte zájem o odpis darované částky z daní platí násleujícící: 
Jako minimum pro odepsání z daní je pro dárce fyzickou osobu zákonem stanovená částka 1.000,- Kč, přičemž maximum je 10% 
základu daně, pro dárce právnickou osobu je částka 2.000,- Kč, přičemž maximum  je 5% základu daně. 
V případě zájmu nás prosím informujte k vystavení darovací smlouvy. 
kontakt : podiatrie@gmail. com 
 
MUDr. Miroslav Koliba, MBA