Přednáška Pavly Chadrabové o zavedení elektronické evidence tržeb i u naší živnosti, kterou měla na workshopu ČPS v Letňanech v září, mi dala impulz, že bych si měla také nějaké informace vyhledat na internetu a přečíst si je, abych byla připravena.

Při brouzdání na internetu jsem našla článek v Hospodářských novinách, ve kterém jsou shrnuty nejnovější výjimky ze schváleného zákona. V době, kdy si Pavla připravovala přednášku, tak výjimky ještě nebyly na světě – vše se stále mění a nic není definitivní.

Pro nás je důležitá výjimka, která se týká doplňkového prodeje. Podle původního návrhu, měl tento prodej spadat do evidence EET už v březnu 2017, jako maloobchodní prodej. Ve výjimce, kterou jsem si ověřila ještě na stránkách k EET od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, je uvedeno, že , cituji:

tržby z doplňkové činnosti (tzv. minoritní činnost) bude moci podnikatel evidovat až společně s příjmy z hlavní činnosti, v tomto případě kadeřnice (stejně tak i pedikérka a manikérka) spadá do 4. etapy od 1. 6. 2018, kdy také začne evidovat tržby i z prodeje kosmetických přípravků.

Splněny musí být zejména následující podmínky:

* minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,

* platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně.

Podrobné informace k tomuto problému jsou v Metodickém pokynu Generálního finančního ředitelství na str. 39 – 40.: http://www.etrzby.cz/cs/novinky_metodika-k-evidenci-trzeb

Konec citace.

Takže, abych vše shrnula, podle nejaktuálnějších informací pro nás platí EET od 1.6.2018, a to i pro prodej doplňkového zboží.

Informace jsem čerpala z těchto článků: http://byznys.ihned.cz/c1-65418660-pred-startem-eet-pribyly-vyjimky-ministerstvo-dokoncuje-seznam-zivnosti-pro-nez-budou-platit-e-trzby http://www.eltrzby.cz/cz/nejcastejsi-dotazy

 

Ing. Michaela Koušová

Přístrojová pedikúra a manikúra Kralupy