Informace pro nové členy České podiatrické společnosti z.s. 
 
Vážíme si Vašeho zájmu stát se členem České podiatrické společnosti z.s. 
 
Náš webový portál je aktuálně pod postupnou úpravou, proto pokud Vám nedorazí registrační email, prosíme zaregistrujte se znova. 
 
registrační email má podobu: 
 
Dobrý den,
děkujeme za Vaši registraci do České podiatrické společnosti.
Výše členského příspěvku pro rok 2018 činí 1000 Kč.
Tuto platbu proveďte bezhotovostní formou bankovního příkazu, nebo poštovní složenky. Platbu poukažte na účet společnosti, č. ú. 1011043959/5500 Raiffeisen Bank. 
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše rodné číslo.  - toto, ale prosím neuvádejte, bude postačovat rok narození.  
 
Administrátor na změne znění registračního emailu pracuje. 
 
Děkuji za pochopení  
 
MUDr. Miroslav Koliba , MBA  
Prezident ČPS z.s