Podrobnější seznámení s právní úpravou je možné na stránkách Sbírky zákonů zde:

 

Stěžejní údaje k hotovostním platbám:

 

Kdo má povinnost evidovat a odkdy:

Povinnost začít evidovat je zákonem nastavena do 4 časových fází, v závislosti na podnikatelském odvětví. V případě provozování více odvětví jedním podnikatelem může být zahájení evidování v systému (vznik povinnosti) rozděleno do více fází:

 1. Fáze od 1. 12. 2016 = stravovací a ubytovací služby (kód NACE 55 a 56):

NACE  55 Ubytování = většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny

NACE 56 Stravování a pohostinství = pouze tržby za stravovací služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny)

2.Fáze od 1. 3. 2017 = maloobchod a velkoobchod:

NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

NACE 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel

NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích)

3.Fáze od 1. 3. 2018 = ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi = zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích:

NACE 56 Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou)

NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé ve výrobě)

NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci)

NACE 49 Pozemní a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční nákladní doprava)

                NACE 45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účetní, ….)

NACE 75 Veterinární činnost

NACE 86 Zdravotní péče (lékaři, dentisté,…)

Další činnosti NACE uvedené v pokynu GFŘ

 1. Fáze od 1. 6. 2018 = vybraná řemesla a výrobní činnosti

NACE 13 Výroba textilií

NACE 14 Výroba oděvů

NACE 15 Výroba usní a souvisejících výrobků

NACE 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

NACE 17 Výroba papíru a výrobků z papíru

NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků

NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků

NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

NACE 31 Výroba nábytku

NACE 32 Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů,…)

NACE 33 Opravy a instalace strojů a zařízení

NACE 43 Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači, ….)

NACE 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (např. „hodinový manžel“, opravář počítačů,…)

NACE 96 Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky,…)

 

Jako pomůcku pro zatřiďování tržeb z podnikatelských činností podle kódů NACE lze využít dokument „Vysvětlivky“ zpracovávané a spravované ČSÚ:

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace

 

Povinnost evidovat tržby se vztahuje pouze na příjmy inkasované v souvislosti s podnikáním, takže na příjmy fyzických osob zdaňované podle § 9 a § 10 ZDP se povinnost nevztahuje.

Z povinnosti evidovat u podnikatelských příjmů existují následující výjimky:

 • příjmy, které nesouvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 • příjmy, které nejsou předmětem daně,
 • příjmy, které jsou z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělé. Za ojedinělost se přitom považuje něco, co není pravidelné nebo co je výjimečné vzhledem k běžným okolnostem.
 • příjmy podléhající dani vybírané srážkou
 • příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví a autorské příjmy

Co musí udělat podnikatel za kroky:

Na koho se povinnost evidovat vztahuje, má možnost se zaregistrovat do systému od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 a v této lhůtě musí zažádat o autentizační údaje finanční úřad. Od 1. 11. 2016 má pak možnost testovat EET ve zkušebním provozu.

Z hlediska správného postupu by měl každý podnikatel učinit následující kroky:

 1. Prověřit stávající pokladní zařízení a software u svého dodavatele, zda bude možné ho využít pro připojení do systému. Na povinnost EET totiž není nařízená forma hardwaru a softwaru.
 2. Vyžádat si autentizační údaje od FÚ prostřednictvím registrace do systému pro přihlášení do webové aplikace EET na daňovém portálu. Toto můžeme za klienty udělat v případě, že pro to budeme mít zmocnění.
 3. Zaevidovat se do webové aplikace EET na veřejném daňovém portálu, v rámci tohoto zaevidování je potřeba nahlásit provozovny s příjmem hotovostních tržeb a je možné nastavit různé formy přístupů.
 4. Stáhnout si po zaevidování autentizační certifikát, který bude sloužit k autentizaci datových zpráv v rámci pokladního zařízení a v rámci dané provozovny.
 5. Ověřit funkčnost pokladního zařízení.

Jaké platby je povinnost evidovat:

Evidovanou a hlášenou tržbou musí být každá přijatá hotovostní platba, která je tržbou nebo vznik tržby (příjmu) zakládá (takže v některých případech i záloha, elektronická peněženka, čipová karta, kupony nebo vouchery). Hlášení pak bude podléhat i jejich čerpání v závislosti na typu nákupu.

V případě hotovostních kaucí jakožto peněžních jistot se nejedná o platby, u kterých je povinnost evidovat v systému EET.

V pokynu GFŘ jsou uvedeny různé příklady.

Jaké platby není povinnost evidovat:

Evidovanou a hlášenou tržbou nejsou tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem, včetně přijímání úhrad benefitů, úhrad stravného a cestovného, vč. záloh a úhrad za prodej majetku a materiálu zaměstnancům.

Evidovanou a hlášenou tržbou nejsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Za drobnou vedlejší podnikatelskou činnost se považuje činnost s výnosy do 175.000,- Kč ročně nebo výnosy ve výši max. 5% celkových výnosů za rok.

Rozsah údajů zasílaných v rámci evidované tržby a rozsah údajů, které mají být uvedeny na účtenkách:

Je nařízená povinná struktura údajů o evidované tržbě, kterou definuje zákon a metodický pokyn GFŘ.

Sankce za přestupky a delikty:

Za úmyslné ztížení dosažení účelu evidence tržeb nebo její zmaření může finanční úřad uložit pokutu až do 500 000 Kč.

Pro dotazy, diskuse či konzultace Vám nabízíme individuální konzultace.

V případě Vašeho zájmu nebo interních potřeb také odkazuji na metodický pokyn GFŘ. Jeho 42 stran problematiku pitvá celkem detailně. V případě potřeby Vám ho můžeme zaslat nebo prodiskutovat v rámci nabízených konzultací.

Pro podnikatelskou veřejnost zřídilo MF ČR také informační web www.etrzby.cz a telefonní infolinku 225 092 392.

Ing. Michal Pressl

daňový poradce