Rád bych, jako nový prezident ČPS úvodem poděkoval všem, kteří společnost vytvořili a doposud se řádně starali o její chod.  Vyjmenovávat pokroky společnosti by bylo na celou stránku, každý člen odstupující rady jistě ví, kam společnost posunul a co pro ni udělal. Čtenář následujících řádků jistě sám posoudí, co pro něj každý jednotlivý člen vedení znamenal a vyhodnotí, kam společnost jeho práce posunula. Pod mým vedením bych se zásadně rád vyhnul interpersonálním nedorozuměním a budu se snažit vést společnost maximálně profesionálně k prospěchu všech členů, kteří budou patřičně hrdí na členství ve společnosti, jejímž cílem je sdružovat všechny odbornosti v péči o nohy. 

      Sám pracuji jako diabetolog a specialista na léčbu diabetické nohy. Vedu ambulanci ve Vratimově u Ostravy, jsem odborným garantem podiatrické péče v Městské nemocnici Ostrava, konzultantem pro léčbu diabetu a syndromu diabetické nohy pro lázně Klimkovice. Denně řeším podiatrii ve spolupráci snad se všemi odbornostmi, které pečují o nohy. Mezi mé nejčastější lokální spolupracovníky řadím nesčetnou skupinu pedikérek, prim MUDr. Petra Krawczyka na poli protetiky a ortopedie a PhDr. Miroslava Dobeše na poli rehabilitace a fyzioterapie.  V oblasti, kde jsem adekvátního partnera nenašel, jsem si vytvořil své zázemí. Otevřel jsem obchod se specializovanou obuví pro diabetiky a organizuji kongres Multidisciplinární přístup v péči nejen o nohy diabetiků, který má již dnes účast přes 300 posluchačů z celého Česko -  Slovenska. Je mi ctí zaměstnávat u sebe v ambulanci zdravotní sestru s pedikérským vzděláním Janu Výmolovou, která je autorizovaný zástupce ČPS pro obor Pedikér a nehtový designer.

     Moje cíle pro příští funkční období jsem Vám představil na 17. Sjezdu ČPS ve Velichovkách, nicméně ne všichni jste měli možnost tam být, po zvolení řídící rady jsem k cílům znova blíže.

     Plánuji konferenci pořádanou ČPS, kde každý člen řídící rady a předsedkyně pedikersko-podologické sekce bude mít přednášku. Vedení bylo zvolené jako manifest toho, jak se společnost vytváří a předpokládám, že nové vedení přinese i nové poznatky pro nás všechny a přivede další členy společnosti.  

     Je mi potěšením, že v řídící radě jsou nyní dva fyzioterapeuti, kteří jistě rozšíří členskou základnu o kolegy ze svého základního oboru. Oba jsou vzorem, jak vést dnes již velké firmy i bez podpory zdravotních pojišťoven, čímž dokladují, jak lukrativním oborem podiatrie dnes je. Je fantastické pozorovat co dokáže praktické spokojení aktivní práce fyzioterapeuta s úpravou stélky (Když to pozoruji, je mi upřímně líto, že převážná část mé klientely nohy necítí).  Myslím, že tato část podiatrie je budoucností pro mnohé fyzioterapeuty, kteří zvažují osamostatnění bez vazby na zdravotní pojišťovnu a dnešní členové řídicí rady jim budou vzorem a pomocníkem.

     Cením si, že post prvního viceprezidenta je obsazen nejvíce všestranným odborníkem na podiatrii v České republice. MUDr. Součková se nejvíce přibližuje definici univerzálního podiatra. Její zkušenosti jak z ortopedie, rehabilitace, pedikúry, ortonyxie, a mnohých dalších a zejména legislativy jsou natolik překlenujíc celý obor podiatrie, že jsem hrdý, že mám možnost s ní nadále spolupracovat.

     Největší členskou základnu reprezentuje Bc. Ptáčková a předsedkyně sekce pedikersko-podologické sekce Jana Výmolová. Obě jsou uznávaným odborníkem ve svém oboru. Obě velmi rádi předávají své zkušenosti a jistě novým členkám pedikérkám budou pomocnou rukou při řešení nejednoho problému. Již dnes obě připravují vzdělávací materiály pro pedikérky, které chtějí svou praxi posunout dále. Je mi ctí u těchto posunů oboru být.

     Rád bych Vás – všechny členy vyzval, aby jste byli hrdí na to, že jste členem společnosti, která nesdružuje jen část odborníků v péči o nohy, ale, že  jste členy společnosti, která podává ruce navzájem mnoha oborům. Nejeden z nás musíme uznat, že jsme se za posledních pár let dozvěděli jeden od druhého na seminářích a konferencích nemálo. Není odborná společnost, kde by přesah vědomostí spojoval profese tak široce, jako naše Česká podiatrická společnost.  

     Myslím, že pro nové členy je motivující zejména naše vzájemná spolupráce a inspirace se jeden od druhého učit napříč obory.  Členové ČPS jsou nejednou školitelé a organizují semináře, které posouvají členy podiatrické společnosti v konkurenčním boji stále dále. Jen vzdělaný odborník je schopen poskytovat kvalifikovanou péči. Nemusíme všichni dělat všechno, ale vždy se od nás, jako odborníků v péči o nohy, čeká vyjádření stanoviska. Jistě v očích klientů budete specialisti, pokud fyzioterapeut pozná nesprávně střižené nehty, navrhne možnost ortonyxie při zarůstajícím nehtu, nebo když pedikérka posoudí stélky, event. všichni umí zhodnotit míru kompenzace diabetika nebo posoudit tíži jeho neuropatie v kontextu rizika vzniku diabetické nohy. Jako samozřejmost považuji zhodnocení obuvi u všech našich pacientů.  Toto všechno se již školilo a nadále školit bude. Ano toto všechno je podiatrie, a to z nás dělá takové odborníky, kterých si naši klienti budou vážit a taky nás pak zákazníci umí ocenit a doporučit.

     Komplexnost oboru podiatrie, jak je vnímaná ve světe, přesahuje aktuální legislativní rámec vzdělaní každého jednotlivého z nás, pokud jsme studovali na území České republiky. Nikdo z nás se nemusí označovat tak, jak mu to legislativa jasně neumožnuje na to, aby pracoval s nohami svých klientů. To, co Vás zásadně posune dále, je spektrum aktivních vědomostí a ne Vaše označení nebo titul. 

     Podstatný je fakt, který mám za cíl jako prezident České podiatrické společnosti prosadit, že využití multioborových vědomostí v péči o nohu je nesmírně velkým přínosem pro každého aktuálního i budoucího člena ČPS!

                                                                                                                                                             MUDr. Miroslav Koliba MBA.