Třetí vlna se měla od března 2018 týkat třeba stánkového prodeje, občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Od června 2018 se do systému měli zapojit také vybraní řemeslníci- i pedikéři. U třetí a čtvrté vlny je podle ÚS nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů.

MUdr. Marie Součková

prezidentka ČPS