Volit a být volen je právem každého člena České podiatrické společnosti, který v určeném termínu dle Stanov uhradí členský příspěvek a je občanem České republiky. Do 28.2.2018 včetně máte možnost   nahlásit kandidaturu a odeslat na mail podiatrie@seznam.cz krátký životopis  s cílem, který hodláte jako  kandidát ve společnosti prosadit. Samozřejmě, že nezaniká možnost rozhodnout se a kandidovat přímo na sjezdu.

Volby jsou tajné, volební hlas je nepřenosný.

V čele společnosti pracuji šest let.  V roce 2012 jsem převzala společnost s dluhy a její činnost lze v té době připodobnit jako přešlapování na místě. Přes veškeré překážky, osočování jsem to nevzdala, naopak zvedla jsem hlavu a pilně pracovala pro společnost. Jsem ráda, že za šest let se mi podařilo společnost posunout na piedestal v povědomí klientů, odborníků a široké veřejnosti. Už nejsme společností, kde školí pouze tři vybraní jedinci. Už nejsme společnosti, která by nespolupracovala s dalšími odborníky. Naopak. Během šesti let se mi podařilo činnost společnosti rozvinout, společnost akreditovat jako autorizovanou osobu v oboru pedikér a nehtový designér. a zavést mnoho systému vzdělávání např. formou workshopů na veletrzích. Stali jsme se vyhledávanými odborníky v péči o nohu.

Moje cíle byly splněny, a proto nebudu na sjezdu kandidovat na post prezidentky společnosti, ale budu kandidovat na funkci 1.místoprezidenta společnosti, abych mohla dokončit některé úkoly.  Všem vám děkuji za podporu, pomoc, a hlavně práci pro společnost.

MUDr. Marie Součková

prezidentka společnosti