Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na portále www.podiatrie.cz1.Společnost ČPS z.s.se sídlem U Vršovického nádraží 14,101 00,Praha 10,IČ
26541327 - (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),(dále jen „Nařízení“),
následující osobní údaje:

-  jméno, příjmení

-  e-mailovou adresu

-  telefonní číslo

-  adresu/sídlo firmy/provozovny

-  rok narození

-  adresa2.Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro evidenci členské základny

Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence a případného budoucího
uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let
od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní
předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné
na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.3.Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být členovi zasílány
novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona
č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej člen neodmítne.Tato
sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu odhlásit.4.Zpracování osobních údajů je prováděno ČPS , tedy správcem osobních údajů.
Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé databáze :

a) MUDr.Koliba , MUDr. Součková

b) Trilogic s.r.o.

c) Česká pošta, s. p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.5.Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese
podiatrie@gmail.com6.Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.podiatrie.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které
jsou zde užity za účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se
návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

základní funkčnosti webových stránekSběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních
údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného
zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření
statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou
posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje
identifikaci jednotlivce.


7.Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-   zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení

-   vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce

-   požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

-   vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit popřípadě požadovat omezení zpracování

-   požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to
nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce

-   na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na
základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy

-   požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

-   na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení
byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto
Nařízením

-   podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Poslední články

Edukační desatero pro diabetiky

Edukační desatero pro diabetiky Ve své praxi se často setkávám s diabetiky, kteří byli v dia- betické poradně opakovaně edukováni, jak pečovat o nohy a vybírat si takovou obuv, aby nedocházelo k poraněním, která právě pro ně mohou končit fatálně. Sama také všech- ny klienty s diabetem edukuji.

Číslování obuvi

Obuvnické míry obsahují délku chodidla, obvod prstových kloubů, nártu, paty, kotníku, lýtka a podkolení. U normální zdravě vyvinuté nohy je závislost těchto veličin tak zákonitá, že velikostní sortiment průmyslově vyráběné obuvi je vyhovující pro většinu lidí, takže je postačující si obuv vybírat podle délky. U stejné délky chodidla ale může být úplně jiná šíře - chodidlo může být užší nebo širší a šíře obuvi je označována písmeny abecedy.