Aktuality

Změny v předepisování Dia obuvi

19.1.2020

 

 

Změny v předepisování obuvi pro diabetiky na poukaz

 

V souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění došlo od 1. 12. 2019 ke změně stávajících kódů u všech zdravotnických prostředků (ZP), které byly registrovány v číselníku VZP a přeohlášeny na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

 

V souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění došlo od 1. 12. 2019 ke změně stávajících kódů u všech zdravotnických prostředků (ZP), které byly registrovány v číselníku VZP a přeohlášeny na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Zároveň došlo v r. 2019 i ke změnám v preskripci ZP a změně podmínek úhrad. Týká se to i obuvi pro diabetiky, která je částečně hrazena ze zdravotního pojištění.

V novém kategorizačním stromu ZP předepisovaných na poukaz je diabetická obuv zařazena ve skupině 04 – ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv, tzn., že oproti minulosti vystavený poukaz již nepodléhá nutnosti schvalování revizním lékařem.

Preskripční omezení – odbornost lékaře, kdo může obuv předepsat na poukaz se oproti minulosti, kdy mohl diabetickou obuv předepisovat pouze diabetolog, rozšířilo i na další odborné lékaře:

DIA = diabetolog a endokrinolog

ORT = ortoped

REH = rehabilitační lékař

ORP = lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky

CHI = chirurg

ANG = angiolog, lymfolog a flebolog

REV = revmatolog

 

Indikační omezení – diabetická obuv může být předepsána na poukaz diabetikovi s neuropatií či se speciálními zdravotními požadavky na obutí. Diabetik má nárok na příspěvek zdravotní pojišťovny ve výši 1 000 Kč na 1 pár obuvi 1x za 2 roky.

 

Platnost poukazu (lhůta pro uplatnění poukazu pojištěncem) je v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 90 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak. 

 

 autor: Ing.Jana Vašková

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)