Aktuality

Nové webové stránky České podiatrické společnosti

8.2.2020

Nové webové stránky České podiatrické společnosti.

Na návrh prezidenta naší společnosti schválila valná hromada po projednání řídící radou v květnu 2019 realizaci nových webových stránek společnosti. Výběrovým řízením byla vybrána firma, kterou zastupuje p. Oršulík.  Důvodem vybraní jeho firmy k spolupráci byl ideální poměr cena/rozsah a kvalita poskytovaných služeb, nemalou zásluhu byli i reference webů, které firma vybudovala. O výběru rozhodovala celá řídící rada pod vedením prezidenta.  První jednání o stránkách proběhlo v Ostravě v přítomnosti první viceprezidentky MUDr. Marie Součkové dne 26.dubna 2019, kdy jsme společně probrali možnosti, které nám byli nabídnuty a řešili technické parametry. S ohledem na zkušenosti jsme se snažili vyhnout chybám starších stránek, které aktuálně provozujeme.

Realizace a tvorba.

Reálná práce na stránkách probíhá prakticky od srpna 2019 doby uzávěrky PL ,  s programátorem stránek jsme se setkali nesčetně krát , abychom doladili stránky do potřebné podoby, tak aby respektovali naše požadavky, které jak se později ukázalo, byli značně technicky náročné na realizaci a funkčnost, co pravděpodobně způsobí i velmi pomalý náběh stránek do plného provozu. Očekávaní, že stránky budou do konce roku 2019 bylo příliš optimistické. 

Stránky mají několik částí, které Vám představím

1, Veřejně dostupná část

2, Členská sekce

3, Administrační zázemí

 

Veřejná část

Horní lišta:

Úvod

Jak u všech moderních stránek nás tlačítko úvod opakovaně vrací na úvodní stránku webu. Která prezentuje základní viditelné členění v podobě lišty, dále je možné na první pohled vidět náš popis. Přibude hlavní reklamní baner, v další linii máme možnost vidět novinky, kurzy a akce, podiatrické listy, registr členů, poskytovatelů služeb a registr spolupracujících firem.

O Nás

Obsahuje představení společnosti, stanovy společnosti, zápisy z jednání (starší jsou jen zkopírované z starého webu, nové již budou vkládané formou PDF souborů) a poslední záložka je Podiatrické listy, kde jsou kontakty na šéfredaktorku, ceník inzerce a statut redakční rady.

Podiatrické periodika

Má základní členění

Podiatrické listy, kde budou od roku 2020 přístupné pro veřejnost jen podiatrické listy aktuální ale pouze v rozsahu prvních stránek, pro členy společnosti budou listy přístupné celé.

Zahraniční tisk obsahuje nabídku aktuální zahraniční literatury z oboru podiatrie, časopisy jako Footsteps, aktuální guidelines pro léčbu diabetické nohy, The Diabtic Foot Journal a budu přidávané další, dle doporučení výboru ČPS.

Archiv obsahuje kopii obsahu, na který jste byli zvyknutí na straších stránkách v oddílu podiatrické listy, vše s literaturou do roku  2019.

 

Aktuality

V sekci aktuality budeme zveřejnovat všechny novinky z oboru. Neváhejte nás taky informovat o akcích, nebo o změnách které nastali. S ohledem na rozsah oboru není v silách několika jednotlivců stíhat všechny novinky z celého rozsahu podiatrie, proto nás prosím neváhejte kontaktovat na emailu: podiatrie@gmail.com k zveřejnění novinky, která si myslíte, že by mohla kolegy zajímat.

 

Vzdělávaní

Obsahuje části

Akce a kurzy, kde je kalendář akcí, a pokud se koná akce v daný den, je daný den barevně podsvícen. Informace o kurzech bude zveřejněná po předchozí podání žádosti a zaplacení poplatku 100 Kč.

Zveřejnění akce na naších stránkách bude garantovat kvalitu akce, kterou budeme prezentovat. V aktuálním světe školení se nejednou stává, že školí samo-jmenovaní školitelé. Proto přistupujeme k posouzení každé jednotlivé akce velmi zodpovědně, tak aby zveřejnění akce na naších stránkách garantovalo kvalitu školení. Denně se obracíte s dotazem, jak poznat kvalitní kurz? Jednoduše: pokud školitel má kvality, jistě se nebude bát nechat posoudit akci řidící radou a jeho školení rádi zveřejníme. Máme snahu aby všechny školení byli uvedené na naších webových stránkách. Nepředkládám, že procesní poplatek 100 Kč bude limitem finančním pro kteréhokoliv školitele, nebo pořádající organizaci. Naším cílem je zveřejnit každý kurz, který je veden kvalitním lektorem a eliminovat nabídku nekvalitních školení, které jsou nejednou nabízené lektory bez nutné kvalifikace. Typickým příkladem jsou školení ortonyxie lektoři, kteří nebyli proškoleni výrobcem.

Žádost o udělení certifikace akce je jednoduchý webový formulář, sloužící k zadaní akce do kalendáře akcí České podiatrické společnost. Žadatel akce vyplní svojí identifikaci, název, datum a místo konání akce a přiloží program, který bude zveřejněn na stránkách. Dle potřeby doplní k posouzení kvalifikaci lektora.  Po podání žádosti, bude tato žádost předložena vedoucím sekce vzdělávaní, nebo prezidentem řídící radě a v co nejkratším čase vyhodnocena a neprodleně zveřejněná na webových stránkách v seznamu akcí na dané období a také bude informace o akci publikována v Podiatrických listech.

Poslední záložkou dané sekce je systém celoživotního vzdělávaní, tak jak byl přijat na 19.sjezdu České podiatrické společnosti.

Poradna

Poradna je zdarma poskytovaná služba veřejnosti. Obracejí se na nás lidi z celé České republiky z různými dotazy. Nejednou se jedná zejména o nasměrovaní k odborníkovy, co by měla vyřešit lepší registrace naších členů. Nově bude dotaz směřován přímo odborníkovy na danou problematiku a zveřejněn až po zodpovězení dotazu. Není v silách vedení odpovídat ihned na všechny dotazy veřejnosti. Nový systém bude garantovat cílení dotazu přesně na daného odborníka a nebudou zveřejněné dotazy, které do poradny podiatrické společnosti nepatří. Systém bude fungovat tak, že email s dotazem dostane přímo odborník do své emailové schránky a může na něj reagovat. 

Kontakty

Obligátní část všech webových stránek, obsahující informaci o poštovním a bankovním spojení na společnosti představení jednotlivých členů vedení společnosti. 

Registr

Registrace člena – umožnuje registraci každého člena společnosti. S ohledem na nutnost konsolidace aktuální databáze členů prosím všechny naše členy o novou registraci do společnosti. Aktuální databázi nebylo možné technicky optimálně nahrát na nové stránky, proto je nutno se registrovat znova.

Tady si dovolím připomenout několik faktů, které jsou známé, ale z zkušenosti, kterou mám bych rád připomenul: Česká podiatrická společnost je spolkem sdružujícím fyzické osoby v oblasti komplexní péče o nohu, které souhlasí se stanovami a cíli společnosti. Reálně to znamená fakt, že pokud někdo vlastní firmu, jeho zaměstnanci nejsou automaticky členové společnosti. Je nutnost každého jednotlivce se registrovat jednotlivě.

Registr poskytovatelů služeb bude veřejně dostupný seznam ověřených poskytovatelů služeb v oboru podiatrie v různých profesích tvořících tento obor. Vyhledat odborníka bude možno podle kraje, oboru (profese) a podle specializace. Jedná se registr osob poskytujících prioritně službu klientovy. Každý člen naší společnosti má možnost se do registru poskytovatelů zapsat.

Registr spolupracujících firem bude volně dostupná listina firem, kterých zástupci jsou členové naší společnosti a poskytují zboží na prodej. Vyhledání bude možné dle kraje a specializace obchodu na prodej sortimentu. Registrovat firmu může zdarma každý člen naší společnosti.

 

Členská sekce

Členská sekce vyžaduje Přihlášení člena České podiatrické společnosti, které je možné až po registraci. Registrace vyžaduje zadaní Vašeho jména, příjmení, emailu (k ověření registrace nevyhnutný údaj), zadaní Vaší adresy, adresy pro zasílání podiatrických listů. K registraci uvedete Vaši profesi (lékař/sestra/pedikérka …a s ohledem na fakt, že někteří členové mají profese dvě nebo tři, je možné uvést i více profesí), zadáte požadavek na vystavení Diplomu celoživotního vzdělávaní a uvedete zda máte zájem být zveřejněn v seznamu členů. Nevyhnutný je souhlas se zpracováním osobních údajů.

Po ověření registrace pomocí emailu se dostáváte členské sekce, kde máte možnost se stát členem sekce. Aktuálně je možnost se dle své profese zaregistrovat do sekce lékařů a sester, do sekce podologicko-pedikérské a do sekce fyzioterapeutů. V případě, že budete mít zájem stát se členem sekce, je nutno nahrát scany dokládající vaše vzdělání. Je to ochrana dané sekce před přijetím člena, který nemá potřebné vzdělání.  Jsem jsi vědom, že jste v minulosti zasílali scany svých diplomů do společnosti, ale aktuálně bude databáze pouze elektronická a již nikdy více nebudete zasílat doklady v papírové podobě a případné předaní vedení společnosti nebude postižené možností ztráty vašich podkladů, jak se v dávné minulosti bohužel stalo. Lékaři doloží diplom z atestace, fyzioterapeuti diplom z kurzu, pedikérky rovněž diplom o svém vzdělání.

Registrace do sekcí není povinná, je zdarma a profitují z ní jak členové, tak společnost. Dovoluje vedoucímu sekce cíleně oslovovat členy sekce. Dle struktury vzdělaní členů eventuálně cíleně připravit kurzy k doškolení, lékařům nabídnout například kurz Podiatrie II, pedikérkám připomenout kurz pro nezdravotní profese a pro fyzioterapeuty připravované specializované školení. 

Registr poskytovatelů služeb tvoří registr jednotlivých provozoven a ordinací, který je volně dostupný pro veřejnost. Při zadávání údajů do toho registru prosím o Vaši trpělivost a pečlivost. Je to vizitka jak Vaše, tak společnosti před veřejností. Při této registraci uvedete název pracoviště, sídlo firmy a místo provozovny. Taky uvádíte nabízené služby. Ke každé službě prosíme nahrát scan diplomu o školení.

Zveřejněné u Vašeho jména budou jen služby, které můžete poskytovat na základě školení.

Připomínám fakt, který byl rozhodnut Valnou hromadou v květnu 2019: Fyzická osoba, která požaduje zveřejnění poskytovaných služeb v oboru podiatrie na www stránkách společnosti dodává k verifikaci svého vzdělání potřebné dokumenty společnosti. (ověřená registrace správcem). Jsme společnost, která má před plátci preventivní péče nutnost garantovat vzdělání členů, proto prosím mějte trpělivost a buďte důslední. Budu se opakovat, když napíšu, že chápu Vaši námitku, že scany jste již zasílali, ale není v silách sekretariátu společnosti nahrát Vaše scany za každého zvláště. Mnoho scanů je jen nekvalitních fotek diplomů ze zdi, kdy není možnost přečíst ani jméno. Proto je nutné, aby jste scany vzdělání nahráli do aplikace. Tento krok je nesmírně důležitý zejména s ohledem na fakt, že dnes již mnohé Vaše služby budou proplácené z fondu prevence pojišťoven a tento fond podléhá kontrole čerpání finančních prostředků, tj. v praxi to znamená, že pokud máte zájem poskytovat služby hrazené z těchto fondů vystavujete se možnosti kontrole správnosti čerpání, tj. že služba byla poskytnutá tak, jak jsme ji před vedením dané pojišťovny obhájili. Garantujeme službu vyškoleným poskytovatelem, co v případě kontroly musíme kdykoliv doložit. Na druhou stranu, již nebudete muset spoléhat na emaily a poštu, kdykoliv si své certikáty můžete v členské sekci zkontrolovat sami.

Při zařazení do poskytovatelů služeb Vás prosím o trpělivost. Zde musí vedení společnosti zkontrolovat každého jednotlivě a v případě, že dané doklady doloží člen správně, bude zveřejněn na stránkách společnosti. S ohledem na náročnost Vás prosím o trpělivost, jistě nebude v naších silách vše zkontrolovat za jeden den, tak je v Vaších silách vše nahrát za 5 min. Musíme si ale uvědomit míru odpovědnosti za své služby a možnou míru kontroly.

 Registr spolupracujících firem. Je veřejný dostupný seznam firem, za kterými stojí jednotlivý členové společnosti, pokud nenabízí služby, ale tovar. V případě, že podnikáte, jak v poskytovaní služeb, tak v prodeji je možné provést registraci do obou registrů. Zde majitel firmy registruje svoji firmu včetně možnosti odkazu na webové stránky a zadá svojí oblast prodeje, případně několik oblastí.

Proč tři registry?

Protože jsme zapsaný spolek, který registruje fyzické osoby, které řádně evidujeme.

Protože jsme zapsaný spolek poskytovatelů služeb, a všichni požadujeme aby nás klient dobře našel, tj. našel svého poskytovatele služeb

Protože jsme spolek, který zdržuje prodejce v oboru podiatrie, které musí zákazník na naších stránkách najít.

 

Administrační zázemí 

Administrační rozhraní umožnuje správu webových stránek administrátorem. Hlavní administrátor je prezident ČPS. Webové stránky jsou upraveny tak, abychom při správě stránek byli co nejvíce soběstační.  Detailní popis přesahuje možnosti podiatrických listů.  

 

Závěrem bych Vás všechny požádal o trpělivost při spouštění stránek. Jsme si plně vědomí, že chyby budou.  Předem děkujeme za Vaše připomínky, které budeme  postupně zpracovávat. 

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M

 Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)