Aktuality

Žádost o udělení výjimky - dopis

24.3.2020

Dnes jsme požádali předsedu vlády, ministra zdravotnictví a ministra průmyslu a obchodu o výjimku  ( viz níže)  

Vážený .. 

            Jsem prezidentem České podiatrické společnosti z.s. (společnost sdružující profese pečující o nohy, zejména pedikérky, fyzioterapeuty a lékaře) s členstvím této společnosti ve výboru FIP-IFP a D FOOT International) a současně jsem členem výboru podiatrické sekce České diabetologické společnosti, především lékař diabetolog a specialista na léčbu diabetické nohy.

      Spolu s viceprezidentkou naší společnosti MUDr. Marií Součkovou, exministryní zdravotnictví, která aktuálně pracuje jako ortoped a praxi má zaměřenou na léčbu onemocnění nohou, se na Vás obracíme s prosbou, zejména jménem pedikérek, které vytváří „pěší vojsko“ v péči o nohy diabetiků a žádáme o výjimku ze zákazu poskytovaní služeb. Jedná se o výjimku v péči o nohy diabetiků.

      Aktuálně je v ČR v péči o nohy diabetiků 33 odborných podiatrických ambulancí vedených lékařem, kdy pouze dvě ambulance pracují plným úvazkem (IKEM a MOTOL). Jinak je to spíše práce na úvazek 0,2.  Podiatrické ambulance pokrývají péči o lidi s defektem a doslova zachraňují končetiny diabetiků (sám jednu takovou provozuji) a nyní jsou všechny tyto ambulance prakticky zavřené, protože jsou součástí fakultní nebo jiné nemocnice (pouze dvě pracoviště jsou privátní).

      Síť poskytovatelů pedikérek, které naše společnost sdružuje, se věnuje zejména primární a sekundární prevenci pacientů se syndromem diabetické nohy, tj. pečuje o lidi s možným rizikem defektu nebo po jeho zhojení. Naše členky jsou odborně školené a své vzdělání dokládají při registraci do naší odborné společnosti a společnost je garantem jejich celoživotního odborného vzdělávání. Zdravotní pojišťovny již zahrnuli poskytovaní jejich služeb (pouze členové České podiatrické společnosti z.s.) do preventivních balíčků, ještě v období před epidemii.

      S ohledem na fakt, že prodlení nebo neposkytnutí odborné služby v nastaveném časovém režimu– kvalitní přístrojové pedikúry, signifikantně zvyšuje riziko defektu na noze diabetika s potenciálním zhoršením ve smyslu infekce a event. případné hospitalizace. Proto žádáme o výjimku pro členy České podiatrické společnosti z.s. pedikérky a pedikéry, aby nadále mohli poskytovat služby pro diabetiky i v době nouzového režimu ČR. Samozřejmostí v praxi pedikérek – členů naší společnosti – je nejen ochrana poskytovatele ale také klienta, časové odstupy klientů, pečlivě aplikovaná dezinfekce s virucidním účinkem a po každém klientovi dezinfekce pracovních ploch a podlah.          

          Navrhujeme, aby maximum počtu ošetřených klientů za den v jedné provozovně bylo šest. Takto poskytovaná odborná péče profesionálem, který využívá sterilní nástroje v hygienicky schválené provozovně, kde jsou kvalitně prováděna hygienická opatření, je jistě bezpečná než povolená péče poskytovaná v domácím prostředí klienta nebo zanedbaná péče o nohy diabetika s následkem defektů a případné hospitalizace.

    Věříme v kladné vyřízení žádosti.

    V úctě a s přáním hodně sil v této nelehké době

          

MUDr.  Miroslav Koliba, MBA                                                                   prim.  MUDr. Marie Součková prezident

České podiatrické společnosti z.s.                                                                    1.viceprezindetka společnosti

 

Ve Vratimově dne 24.března 2020

 

Na vědomí:

Ing. Andrej Babiš 

Mgr et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Prof. MUDr. Roman Prymula, Csc., Ph.D. 

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)