Aktuality

Nemoc COVID-19 a kožní projevy na nohou.

7.5.2020

Nemoc COVID-19  a kožní projevy na dolních končetinách.

Nemoc COVID-19  způsobená novým koronavirem s názvem SARS-CoV-2 má četné klinické příznaky. Nejčastějšími příznaky jsou suchý kašel,  horečka, myalgie a únava (1).  Mezi méně časté příznaky patří dušnost, vykašlávání  a  průjem. Protože se však virus COVID-19 stále šíří po celém světě, neustále se objevují nové informace o nemoci, které zasahují  i mimo očekávanou oblast dýchacích cest nebo gastrointestinálního traktu. S ohledem na možné projevy na dolních končetinách jsem zpracoval základní poznatky, které mají vědecký podklad.

Aktuálně jsme informováni, zejména volně šiřitelnými medii o novém termínu „COVIDové  prsty“ u nohou, který byl pozorován u pacientů s virusem COVID-19.  Noviny obletěla informace o projevech nemoci na nohou s nejistou informací, zda tyto projevy mohou předbíhat diagnózu nemoci.  Rád bych upozornil předem na fakt, že mnohé jiné virové/bakteriální nemoci mají projevy na kůži člověka a zejména na akrech ( t.j. na prstech jak rukou, tak nohou).

Dle La revue du Praticien z Francie (2) je tento jev označován jako akrální syndrom, který popisují jako pseudoomrzliny spojené s nemocí COVID-19, které jsou bolestivé a vznikají náhle. Klinicky mají ischemický vzhled, patrné jsou fialové nebo červené léze na prstech na nohou. Ve Francii skupina organizovaná pod Národní unii dermatologů a venerologů (SNDV) se spojila pomocí aplikace WhatsApp a  400  dermatologů sbírá obrázky těchto projevů, aby zjistili možnou souvislost s nemocí COVID19 a definovali a popsali přesně projevy.  Do diferenciální diagnostiky patří omrzliny prstů,  projev  Raynaudové choroby,  nebo  jiné vaskulitidy, kterých je mnoho.

Většina zpráv o tomto projevu nemoci  COVID19  je vidět především u mladších lidí, s jinými příznaky nebo i bez nich. Zvažuje se, zda dané příznaky na nohou můžou být alarmující příznak, který doprovází slabé typické klinické příznaky (kašel, teplota) zejména u mladistvých. Rozsáhlá data zatím dostupná nejsou.  

První zpracované kazuistické sdělení je z Itálie.  Jako první popsal změny doktor Mazootta a Troccolli (3) z Italského Bari.  (Doporučuji prohlédnout obrázky dostupné na https://www.fip-ifp.org/wp-content/uploads/2020/04/acroischemia-ENG.pdf).

Popisují případ 13 letého chlapce s minimálními projevy nemoci COVID-19, který měl na prstech nohou drobné zarudnutí velikosti  5-15 mm, červeno-fialové barvy. Až po dvou dnech od těchto projevů se u něj projevily klasické příznaky onemocnění COVOD-19 a anamnesticky pro nemoc svědčila i nákaza rodiny. Verifikovaná spojitost s ohledem na stav v zemi ale nebyla, nicméně klinický průběh pro nemoc svědčily.

První studie, která se zaobírá kožními projevy na nohou, je studie od Dr. Recalcacati. Jako dermatolog se zaměřil na analýzu kožních projevů u pacientů s COVID-19 hospitalizovaných v Lecco Hospital  v Lombardii.  Zkoumali 148 pacientů (klinicky nebo dle fotek) z kterých vyřadili 60 pacientů s nově nasazenou medikací (takovou co do té doby nebrali), aby vyloučili podíl polékových změn. Z 88 pacientů posléze analyzovaných mělo 18 pacientů (20.4% ) kožní projevy, 8 pacientů mělo kožní projev před hospitalizací  a u 10 pacientů začaly projevy v době hospitalizace.  

Typická byla  erytematózní  vyrážka ve 14 případech, kopřivka u 3 případů, varicelliformní exantém u 1 případu. Autor také zdůrazňuje, že 8 případů kožních projevů se projevilo před hospitalizací a v 10 případech během hospitalizace. Tato data, ale nejsou překvapující, protože erytematózní vyrážka a kopřivka nejsou u jiných virových infekcí neobvyklé.

 

Na základě uvedené kazuistiky a první malé studie reagovala IFP-FIP zřízením nového registru projevu nemoci COVID19 na nohou.  Tento registr je dostupný na  https://covidfootregistry.com/.  Zde můžete své obrázky taky zasílat.  Zakladatel registru je Dr. Michael Nirenberg, který na stránkách uvádí :  „Tento registr může asi jen málo vést ke znalostem, které nám pomáhají bojovat proti této nemoci. Ale i když nenajdeme žádný vztah mezi COVID-19 a nohama, může být užitečné také to vědět.

Nadále zůstává platné, že diagnostická kritéria této nemoci nejsou kožní změny na prstech nohou, ale teplota, kašel, vykašlávaní, dušnost.  Zatím nikdo nepopsal přenos  nemoci jiným způsobem než kapénkovou infekcí (t.j kašlem). Přenos nemoci pomocí kožních projevů popsán zatím nebyl. (5)

 

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.

 

1.,  Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395(10223):497-506.

2. La Revue du Praticien. Covid revealing acrosyndromes. Available at: https://www.larevuedupraticien.fr/article/covid-acrosyndromes-revelateurs .  Accessed April 27, 2020.

3.Mazzotta F, Troccoli T. Acute acro-ischemia in the child at the time of COVID-19. International Federation of Podiatrists. Available at: https://www.fip-ifp.org/wp-content/uploads/2020/04/acroischemia-ENG.pdf. Accessed April 27, 2020.

 

4) Recalcati S. 2020. Cutaneous Manifestations in COVID-19: A First Perspective. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2020 Mar 26[Online ahead of print]

Dostupné na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.16387

5,  https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)