Aktuality

Zpráva prezidenta

23.5.2020

Zpráva prezidenta České podiatrické společnosti za rok 2019 

Vážení členové České podiatrické společnosti. Plánovaný 19. sjezd společnosti se s ohledem na  pandemii nemoci COVID 19 nemůže uskutečnit v řádném termínu. Plánovali jsme sjezd na dva dny, byl hotový program a domluvení i sponzoři, ale epidemiologická situace nám setkání v květnu neumožní.  Standartně na sjezdu předkládá prezident zprávu členům ŘR a následně  valné hromady, která schválí zásadní změny v stanovách, sídle a také prezident předkládá, jak hospodařil.  Dovolte mi Vás obeznámit se zprávou prezidenta za rok 2019.

Valná hromada dle čl.6   bude svolána – předpokládáme v 9. -10. října 2020 v rámci pedikérského dne na Výstavě FOR BEAUTY na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. S ohledem na epidemiologická rizika nepovažujeme za vhodné svolávat více akcí v roce 2020, než tuto jednu.   

Česká podiatrická společnost je nadále členem IFP-FIP, kterého jednání v listopadu 2019 se účastnili MUDr. Koliba a Mgr. Fráňa. Zprávu z jednání možno najít v aktuálních podiatrických listech.  Za podporu na cestovné náklady společnosti děkujeme. 

Česká podiatrická společnost v roce 2018 měla 235 platících členů, v roce 2019 zaplatilo  299 členů a v roce 2020 v době psaní dopisu bylo uhrazeno  210 členským poplatků. Členský příspěvek je nadále ve výši 1000 Kč a je dominantní zdroj financovaní společnosti.

V listopadu roku 2018 se podařil 1. viceprezidentce MUDr. Marii Součkové převratný krok – úhrada přístrojové pedikúry z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny.  Prezident navázal a obdobnou formou úhradu preventivní péče o nohy diabetiků z fondů prevence Revírní bratrské pokladny zdravotní pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny koncem roku 2019.   

V souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění došlo od 1. 12. 2019 ke změně stávajících kódů u všech zdravotnických prostředků (ZP), které byly registrovány v číselníku VZP a přeohlášeny na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Co bylo zásadní pro změnu preskripce diabetické obuvi, kterou může nově bez schválení revizního lékaře předepisovat nejen diabetolog , ale také ortoped, rehabilitační lékař, protetik, chirurg , angiolog a revmatolog. Změnili se i podmínky předepisovaní stélek. 

V roce 2019 na podzim proběhnul také první kurz „Preventivní péče o nohy diabetiků pro nezdravotníky“  - Implementace mezinárodního doporučení The Point (D-foot + FIP-IFP) na půdě IPVZ pod vedením MUDr. Béma a MUDr. Koliby. Nadále běží Kurz Podiatrie I vedený prim. MUDr. Součkovou, navazující kurz Podiatrie II byl odložen.  Proběhla akce Podiatři (ne)Podiatrům pod odbornou gescí MUDr. Fejfarové a MUDr.Koliby v Praze a Ostravě, za účasti pojišťoven, kde se nám dařilo prosadit zájmy ČPS a reálně ukázat spolupráci s ČDS, která je směrována zejména k prevenci u diabetiků.     

Za největší úspěch roku 2019, který se přenáší do roku 2020 je spuštění nových webových stránek společnosti. Nové webové stránky nám umožnili re-registraci všech členů a mnoho dalšího o čem pojednávají aktuální PL (veřejně přístupná část umožnuje náhled na článek o nových stránkách). Chtěl bych vyjádřit velké poděkovaní zejména Janě Výmolové, která v rámci sekce denně pracuje s členy na stránkách společnosti.   

Nadále je cílem společnosti: Kooperace členů společnosti, rozšířit povědomí o podiatrii -  společné akce odbor. akce, vzájemná podpora oborů, zastřešení spolupráce oborů a odborníků, výhledově Časopis Praktická podiatrie, docílení intenzivnější podporu od firem.  

V sekci O Nás/ Zápisy z jednání je možno najít podrobnosti o hopodaření společnosti za rok  2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020 

 

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.                                          

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)