Aktuality

Otevřený dopis prezidenta ČPS vládě ČR

6.11.2020

Vážený pane předsedo vlády,  pane ministře průmyslu a ochodu, pane ministře zdravotnictví ,  pane profesore Prymulo  a paní hlavní hygieničko 

 

Dovoluji si Vám zaslat otevřený dopis : 

 

                  jmenuji se MUDr. Miroslav Koliba, jsem prezidentem České podiatrické společnosti, z.s. Jedná se o společnost, která sdružuje profese pečující o dolní končetiny. Řadíme zde hlavně pedikérky, fyzioterapeuty a lékaře. Jsem členem výboru FIP-IFP a D FOOT International a současně také člen výboru podiatrické sekce České diabetologické společnosti. Jsem především lékař diabetolog a specialista na léčbu diabetické nohy.

 

            Společně s předsedkyní sekce pedikérek a zdravotní podiatrickou sestrou paní Janou Výmolovou, která je autorizovaným zástupcem ČPS, pro obor Pedikérka a nehtová designérka se na Vás obracíme s velkou prosbou.

 

Žádáme Vás o výjimku ze zákazu poskytování služeb v péči o nohy diabetiků a klienty s bolestivou formou zarůstání nehtů na noze.

 

Omezením těchto služeb tak dochází ke zbytečným zdravotním komplikacím. Právě služby pedikérek dokáží těmto komplikacím předcházet, nebo jim zcela zamezit.

 

            Aktuálně v ČR o nohy diabetiků pečují jen jednotky ambulancí, protože převážná část podiatrických ambulancí je v rámci nemocnic a lékaři se spíše věnují akutní péči o pacienty s nemocí COVID-19. Ze strany řešení zarostlých nehtů tak pacienti spíše tzv. “na černo“ hledají pomoc odborné pedikérky, než by riskovali nemocniční péči, která se promění na základní ošetření, což znamená strhnutí celého nehtu. Namísto dnes už šetrnějšího a postupného řešení například speciálním rovnátkem, které je schopna aplikovat vyškolená pedikérka.

 

            Síť poskytovatelů pedikérek, které naše společnost sdružuje, se věnuje zejména primární a sekundární prevenci pacientů se syndromem diabetické nohy. To znamená, že pečuje o lidi s možným rizikem defektu na končetině nebo po jeho zhojení. Naše členky jsou odborně proškolené a své vzdělání dokládají již při registraci. Společnost je garantem jejich celoživotního odborného vzdělávání. Zdravotní pojišťovny již zahrnuly poskytování jejich služeb (pouze pro členy České podiatrické společnosti, z.s.) do preventivních balíčků ještě v období před epidemií, protože tato péče je efektivní a výhodná pro všechny strany. Naši členové rovněž musí doložit doklad o absolvování speciálního školení k aplikaci nehtových špon. Poskytovatele této odborné péče máme vyznačeny na našich webových stránkách a jejich proškolení je doloženo certifikáty, které jsou dostupné on-line.

 

            S ohledem na fakt, že prodlení nebo neposkytnutí odborné služby v nastaveném časovém režimu – kvalitní přístrojové pedikúry, signifikantně zvyšuje riziko defektu na noze diabetika s potenciálním zhoršením ve smyslu infekce a event. případné hospitalizace v nemocnici. Proto žádáme o výjimku pro členy České podiatrické společnosti, z.s. pedikérky a pedikéry, aby nadále mohli poskytovat služby pro diabetiky i v době nouzového režimu ČR. 

 

Samozřejmostí v provozovně pedikúry je nejen ochrana poskytovatele, ale také ochrana klienta. Časové rozestupy mezi pacienty, pečlivě aplikovaná dezinfekce s virucidním účinkem a také dezinfekce pracovních ploch a podlah.  

        

          Za zcela tristní považujeme povolení poskytování služeb v domácím prostředí klienta, pro pedikérky, které mají v provozním řádu poskytování domácích služeb. Tyto služby byly v době“ před Covidové” určené pro pedikérky pečující o ležící pacienty v domácím prostředí jako ultimum refugium. Standardní péče musí probíhat v provozovnách, které jsou vybaveny sterilizátorem a pomůckami k tomu určenými.

 

Za epidemiologicky méně rizikové považujeme časově přesně naplánovanou návštěvu jednoho klienta v provozovně, než návštěvy pracovníka v domácím prostředí, kde se nevyhne kontaktu s rodinou klienta nebo několika rodinami klientů, které za den navštíví. Pro srovnání - standardní ošetření komplexní pedikúry přístrojem trvá cca 45 - 60 min. tzn., že pedikérka za den ošetří  6 až 10 lidí. Myslím si, že i jednoduchá matematika stačí na přepočet rizika šíření epidemie pomocí takto povolené služby v domácím prostředí. 

 

Proto Vás žádáme o zvážení uvolnění služeb odborné pedikúry v provozovnách. Ať už za využití naší odborné společnosti nebo bez ní, ale s ohledem na fakt, že prodlení v řádné péči o nohy diabetiků a klientů se zarostlým nehtem vede k nárůstu požadavků na zdravotní systém, pro který jsou dané problémy aktuálně velmi zatěžující.

 

Věříme v kladné vyřízení žádosti a děkujeme za Váš čas.

 

S úctou a přáním hodně sil v této nelehké době.

 

V Ostravě                                                                                      Dne   6.11.2020 

 

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA. LL.M. a Jana Výmolová, zástupkyně ČPS pro obor Pedikérka a nehtová designérka

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)