Aktuality

Výsledky On-line hlasovaní

10.12.2020

Výsledky On-line hlasovaní Valné hromady o činnosti České podiatrické společnosti  z.s.

 

Ve dnech 16. – 30. listopadu 2020 po schválení řídící rady a se souhlasem dozorčí rady proběhlo on line hlasovaní, které nahradilo sjezd společnosti, který se nemohl konat s ohledem na protiepidemické opatření vlády ČR .  Podrobné informace o předmětu hlasovaní v bodu 2. – 4. byli zveřejněné v podiatrických listech 2/2020. Bod 1. by koncipován k vyjádření souhlasu s on-line hlasováním, po projednání předsedy dozorčí rady s právníkem.   

 

Otázky a výsledky hlasovaní

 

1. Souhlasím s doplněním stanov o možnost korespondenčního hlasování v době vyhlášeného nouzového stavu  v níže uvedeném znění: 

 

Do čl. 6 Stanov ČPS v odst. Valná hromada se doplňuje bod 7. v následujícím znění:

7. Při nemožnosti řádně vykonat jednání Valné hromady s fyzickou přítomností členů z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu mohou být body jednání schvalovány členy společnosti náhradním způsobem, a to on-line či per rollam korespondenčně.

O způsobu hlasování budou členové společnosti informováni na mailovou adresu, registrovou u společnosti, a to nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením hlasování. Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 14 kalendářních dnů po termínu ukončení hlasování.

 

Hlasovalo 61 členů a 61 členů souhlasilo

 

Otázka 2: Souhlasím se zprávou předsedy dozorčí rady za rok 2019

Hlasovalo 61 členů a 61 členů souhlasilo.

 

Otázka 3: Souhlasím s rozpočtem za rok 2019

Hlasovalo 61 členů, 60 členů souhlasilo, 1 člen nesouhlasil

 

Otázka 4: Souhlasím s návrhem rozpočtu na rok 2020

Hlasovalo 58 členů, 58 členů souhlasilo

 

Děkuji všem členům České podiatrické společnosti, kteří se účastnili hlasovaní. Nadále se budeme snažit o podporu všem členům a zachovaní dostupnosti služeb pro naše pacienty a klienty v době nepravidelného uzavíraní otvíraní služeb.

 

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)