Aktuality

20. Sjezd České Podiatrické Společnosti z.s.

15.4.2021

20. Sjezd České Podiatrické Společnosti z.s. se bude konat v sobotu 22. května 2021

Sjezd se bude konat  v Ostravě na výstavišti Černá louka, s možností on line sledování. 

Začátek sjezdu bude v 10  hodin, přenos bude on line. 

( sjezd proběhne podle Mimořádného opatření MZČR na vnitřní shromažďování, platného od 3.5.2021, z čeho m.j. vyplývá, že sjezd a valná hromada dne  22.5.2021 musí proběhnout za osobní účasti členů ČPS za dodržení mimořádných opatření  ) 

 

každý člen bude mít  možnost se připojit pomocí odkazu a sjezd sledovat on-line.  

(registrace na on line přenos, bude pomocí odkazu, který po ověření emailové adresy dostane každý člen do své emailové schránky) .

 

Upozornění: hlasovat můžou jen osoby fyzicky přítomné na sjezdu společnosti, proto neváhejte s registrací na sjezd na emailu: podiatrie@gmail.com 

 

 Program 20. Sjezdu České Podiatrické Společnosti :

10.00 - 10.05  Úvodní slovo prezidenta společnosti , zahájení a volba členů do komisí (mandátová, návrhová , volební, volba skrutátorů)   

10.05 - 10.15 ConvaTec  Představení center hojení ran 

10.15 - 10.20  Návrh na změnu stanov - úprava způsobu hlasovaní a voleb -

                       návrh na změnu: možnost on line hlasování pomocí zabezpečeního přihlášení 

10.20 - 10.30  Zpráva prezidenta České podiatrické společnosti za uplynulé období   

10.30  - 10.40 Zpráva viceprezidentů a předsedkyně podologicko-pedikérské sekce za uplynulé období 

10.40 - 10.50  Klinický doporučený postup pro léčbu syndromu diabetické nohy, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská  CSc. 

10.50 - 11.00  ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-PEDIKURA.cz - Exkluzivní novinky/akce/semináře

 11.00 - 11.05  Zpráva o hospodaření za rok 2020 - předseda dozorčí rady 

11.05 - 11.10  Návrh rozpočtu na rok 2021 - prezident společnosti 

11.10 - 11.20 BIS BIS - Vyrábíme českou kosmetiku a pomáháme pedikérkám.

11.20 - 11.30 Novinky v pedikúře  - Jana Výmolová   

11.30 - 11.35 Blok voleb - ukončení možnosti podat kandidaturu na sjezdu, blok voleb - volba prezidenta, viceprezidentů, volby členů řídící rady  a dozorčí rady 

11.35 - 11.45 CONETA s.r.o.Peclavus® PODOmed – efektivní zmírnění problémů chodidel

11.45 - 11.55  Praktický pohled na stélky - PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL. M 

11.55 - 12.00 Návrh na možnost přijetí schválení usnesení 20. sjezdu ČPS, řešení dotazů  

 

Případná nesouhlas s změnou programu sjezdu členové společnosti  oznámí na email: podiatrie@gmail.com nebo zaslaní nesouhlasu na adresu společnosti. 

 

Zákon stanovuje  následující podmínky pro vstup osob do vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

 

 

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)