Aktuality

Úhrada přístrojového ošetření diabetiků

19.12.2018
VZP ČR v rámci jednoho z pilířů svého benefitního programu – Pilíř prevence onemocnění diabetes mellitus uhradí v roce 2019 svým diabetickým klientům 1000 Kč na přístrojové ošetření nohou.
 
Základní podmínky proplacení tohoto benefitu VZP ČR specifikuje následovně:
 
1) úhrada bude probíhat proti  předloženým čtyřem originálním dokladům o zaplacení (klient VZP ČR musí absolvovat nejméně  čtyři krát přístrojové ošetření nohou provedené poskytovatelem služeb, který je uvedený na mapě poskytovatelů  http://www.podiatrie.cz/mapa/?type=pristrojova-pedikura),
 
2) stáří posledního originálního dokladu o zaplacení nesmí být delší než 3 měsíce,
 
3) na originálních dokladech o zaplacení musí být jasně uvedená cena provedené pedikúry, datum a jméno poskytovatele tak, jak je uvedené na stránkách České podiatrické společnosti z. s.  
 
4) příspěvek se proplatí klientům VZP ČR, kteří:
 
a) nedluží pojistné včetně penále a příslušenství na zdravotním pojištění a 
 
b) nejsou vyňati ze systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen „v. z. p.“),
 
5) klient VZP ČR musí doložit diagnosu diabetes ( průkazka diabetika, nebo lékařské potvrzení ).
 
 
Diabetický klient VZP ČR má možnost čerpat dané prostředky z fondu prevence i jiným způsobem (např. na desinfekční prostředky k desinfekci kůže, testovací proužky, příslušenství k inzulínové pumpě, atd. viz. webové stránky VZP ČR nebo tel. 952 222 222 ). Ve výše zmiňovaném pilíři Prevence onemocnění diabetes mellitus je možná libovolná kombinace do maximální výše 1000 Kč včetně uvedené úhrady ošetření nohou přístrojovou pedikúrou uvedenými poskytovateli.  
 
Česká podiatrická společnost z.s. jako správce uvedené databáze má povinnost v případě kontroly doložit vzdělání poskytovatele služeb ( t.j. vzdělávání o pedikúře a  přístrojové pedikúře) u dané fyzické osoby, která ošetření provedla a které jméno bude uvedené na dokladě o zaplacení. 
 
S ohledem na výše uvedenou informaci se vedení Česká podiatrické společnosti z.s. rozhodlo provést vnitřní audit doloženého vzdelání.  V nejbližších dnech budou některý poskytovatelé uvedených služeb kontaktovaní k doložení vzdělání, pokud není takový doklad uložen v databázi společnosti. 

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)