Aktuality

Aktuality úhrad VZP

1.11.2022

Dobrá zpráva

O významu prevence u syndromu diabetické nohy není třeba diskutovat, resp. je to učebnicový příklad smyslu a fungování preventivních opatření. A dobrých zpráv taky není nikdy dost. Proto jsem už teď preventivně rád za zprávu, že se od nového roku zase zlepší nabídka pro diabetiky z Fondu prevence VZP.

Ještě není konec roku kalendářního, ani mého prvního ve Správní Radě VZP, ale můžeme s klidem i pokorou bilancovat. V prvním pololetí roku 2022 byl finanční limit na pomůcky a přístrojovou pedikúru pro diabetiky stanoven na 1000 Kč ročně. Od 1.7.2022 se nám podařilo navýšit tuto částku na 3000 Kč. Dne 31.10.2022 schválila SR VZP návrh preventivního programu pro diabetiky na rok 2023, kde je celková částka stanovená na 6000 Kč! Tzn. 3000 Kč na pomůcky a 3000 Kč pro přístrojovou pedikúru pro dospělé.

I jako podiatr z kmene ortopedů, nikoli diabetolog, silně vnímám nezbytnost a přínos proškolených pedikérek a zdravotních sester v první linii, zvláště u diabetiků. Touto finanční podporou zvýšíme dostupnost jejich odborných služeb pro klienty VZP a podpoříme tak i jejich provozy. A i kdyby ta výše příspěvku z Fondu prevence VZP netrvala věčně, tak všeobecné povědomí o jejich schopnostech i vracející se spokojení klienti jistě přetrvají. Taktéž alespoň někteří si uchovají motivaci dbát zodpovědněji o své zdraví, dodržovat doporučená režimová opatření a návyky prospěšné nejen pro nohy.   

Ale také je třeba si uvědomit, že VZP si ke každému programu z Fondu prevence vytváří podrobnou analýzu. Stanovuje cíle, predikuje výši finančního krytí i předpokládané čerpání. Každoročně se programy vyhodnocují. Jako minimální požadavek úspěšnosti tohoto programu pro diabetiky pro rok 2023 si zdravotní pojišťovna stanovila parametr, že o příspěvek požádá alespoň 1% jejich pojištěnců s diagnosou diabetes mellitus .

Bylo by to i naše selhání, kdyby důvodem k snížení či zrušení užitečného příspěvku na další rok byl nezájem klientů a nenaplněný plán čerpání. Proto apeluji na všechny podiatry a podology, nejen v segmentu pedikúry, abychom posílili informační kampaň VZP a v maximální míře informovali její klienty z řad diabetické veřejnosti o možnostech příspěvků z Fondu prevence.

Když se studenti ptali prof. Charváta, co je smyslem života, odpověděl, že to přesně neví, ale domnívá se, že by tady po každém měl zůstat kus poctivé práce. Záleží jen na nás.

 

MUDr. Radek Černý

Ortopedie a podiatrie Žďár nad Sázavou

SR VZP

 

 

 

-          Příspěvek může čerpat klient bez věkového omezení, který splňuje obecné podmínky pro čerpání příspěvku z fondu prevence.

-          Doklad o diagnóze se předkládá pouze při prvním podání žádosti o příspěvek nebo při podání žádosti po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP. Při zpracování žádosti je zaměstnanec KLIPR/CC povinen zkontrolovat doložení diagnózy náhledem do EVPR.

-          Příspěvek lze čerpat postupně. Maximální souhrnná výše příspěvku je 3 000 Kč.

Příspěvek lze využít:

 

 

-          Příspěvek může čerpat pojištěnec starší 18ti let, který splňuje obecné podmínky pro čerpání příspěvku z fondu prevence.

-          Doklad o diagnóze se předkládá pouze při prvním podání žádosti o příspěvek nebo při podání žádosti po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP. Při zpracování žádosti je zaměstnanec KLIPR/CC povinen zkontrolovat doložení diagnózy náhledem do EVPR.

-          Příspěvek lze čerpat postupně, příspěvek za jedno ošetření je max. 500 Kč. Maximální souhrnná výše příspěvku je 3 000 Kč.

Příspěvek lze využít na

 

Jsou přijímány doklady s datem vystavení od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023. Platnost dokladu 3 měsíce v tomto programu není vyžadována.

doklad o diagnóze (např. průkaz diabetika, lékařské potvrzení)

 

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)