Aktuality

Příspěvky pojišťoven pro diabetiky 2024

12.1.2024

Informace o proplácení přístrojové pedikúry z preventivních fondů zdravotních pojišťoven.

Od roku 2023 mnohé zdravotní pojišťovny značně navýšili možnost čerpání benefitů v rámci prevence pro diabetiky. S ohledem na fakt, že syndrom diabetické nohy je jednou z nejdražších komplikací cukrovky, kterému se dá částečně předcházet preventivní pedikúrou a pravidelnou kosmetikou péčí o nohy, pojišťovny vyslyšeli naše argumenty a navýšili možnosti čerpat finanční prostředky z fondu prevence pro diabetiky.  

Přístrojová pedikúra jednoznačně redukuje riziko vzniku syndromu diabetické nohy. Pravidelné snášení zhrubělé kůže vysokoobrátkovou bruskou a pravidelné promazávání dolních končetin speciální kosmetikou výrazně redukuje riziko vzniku defektů na dolních končetinách diabetiků.

Česká podiatrická společnost vede registr osob, které mají živnostenské oprávnění provádět pedikúru a byli řádně zaškolené pro provádění přístrojové pedikúry. Každá pedikérka, která má zájem tuto službu poskytovat se musí registrovat do společnosti a doložit certifikát o zaškolení. Pojišťovny při proplácení kontrolují, zda pacient je léčen s diabetem (musí doložit průkaz diabetika, nebo potvrzení lékařem).  

Seznam poskytovatelů – členů České podiatrické společnosti, kteří poskytují služby přístrojové pedikúry je dostupný na

 https://www.podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/ 

 

INFORMACE JEDNOTLIVÝCH POJIŠŤOVEN PRO ROK 2024

205 -  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

v rámci doplňkových preventivních programů bude poskytovat pojištěncům příspěvek na prevenci zhoršení diabetes ve výši až 1 000 Kč u dospělých a až 2 000 Kč pro děti (do 17 let včetně). Součástí programu je opět možnost čerpat příspěvek také na přístrojovou pedikúru. Podmínky pro poskytnutí příspěvku se pro klienty nemění. Příspěvek lze poskytnout jen na doklad vystavený provozovatelem uvedeným na seznamu: https://www.podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/ nebo https://www.podolog.cz/mapa/ . Může se jednat také o preventivní pedikúru provedenou zdravotní sestrou.

K čerpání příspěvku lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst (tzn. doklady o úhradě lze kumulovat). Doklady musí být pořízeny v roce 2024, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna 

klienti VZP nad 18 let, kteří se léči s diabetem, mohou čerpat příspěvek 3 000 korun na přístrojové ošetření nohou (na jedno ošetření v max. výši 500 korun), konkrétně na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem. Pedikúra nebo ošetření musí být vždy provedeno poskytovatelem podiatrických služeb garantovaným Českou podiatrickou společností z. s. nebo poskytovatelem podologických služeb garantovaným Českou podologickou společností, z. s.

O příspěvek lze zažádat 2x do maximální výše stanovené částky.

K Žádosti o příspěvek je nutné doložit potvrzení o diagnóze (formulář je ke stažení na webu VZP), např. průkaz diabetika či lékařské potvrzení a originál dokladu o zaplacení služby s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady.

O příspěvek lze zažádat 2× ročně do stanovené výše příspěvku.

 

213 - Revírní bratrská pokladna

pojištěnci RBP mohou čerpat na přístrojovou pedikúru příspěvek nejvýše 3 700 Kč.

Základní příspěvek pro diabetiky činí 1000 Kč a převodem od rodiny a přátel jej lze navýšit až na 3000 Kč.  

Více informací o příspěvku mohou pojištěnci získat zde:

https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/

Navíc mohou pojištěnci RBP (účastníci Programu 90+) využít pro tyto účely i  bonusový příspěvek Bonus 90+ (příspěvek na ošetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění), a to až do výše 700 Kč.

V závislosti na bodové hodnotě, která bude pojištěncům v daném roce přiznána (za věrnost, absolvování preventivních vyšetření atd.). Registrace do Programu 90+ je jednoduchá, jednorázová a nově je umožněna všem pojištěncům RBP.

 

207 - Oborová zdravotní pojišťovna bank

hradí v rámci preventivních programů preventivní příspěvky dle speciálních pravidel až do výše 10 000 Kč/rok preventivní příspěvky. Tato pojišťovna přispívá na prevenci dle výše kreditů na VITAKARTĚ.

211 - Zdravotní pojištovna Ministerstva vnitra 

přispívá dětem až 1500 a dospělým až 500 Kč nad rámec ostatních preventivních programů na nákup zdravotnických prostředků či služeb , které souvisejí s onemocněním Diabetes mellitus a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na následující položky:

  • Glukometr
  • Dezinfekční prostředky na kůži nebo odstraňovač náplastí (sprej či napuštěné roušky)
  • Diagnostické proužky (z krve nebo moči)
  • Port pro aplikaci inzulínu nebo senzory
  • Jehly k inzulínovým perům
  • Vinuté tampóny
  • Náplasti hypoalergické
  • Obuv pro diabetiky, včetně vložek pro diabetiky
  • Lancety
  • Přístrojová pedikúra pro diabetiky

 "Jde o speciální šetrné ošetření nohou určené lidem se zhoršeným stavem cév vlivem diabetu. Seznam pracovišť poskytujících tuto službu naleznete zde nebo zde." 

 

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)