Aktuality

Informace k platbě členského příspěvku

19.1.2020

Informace k platbě členského příspěvku na rok 2020

 

Členský příspěvek na rok 2019 ve výši 1000 Kč slovy (jeden tisíc korun českých) začněte uhrazovat nejdříve od 1. 1. 2019 a nejpozději do 28. 2. 2019.

Tento rok neobdržíte složenku, proto je třeba příspěvek uhradit bankovním převodem samostatně bez další výzvy k úhradě. Dle stanov společnosti řádné členství zaniká neuhrazením členského příspěvku do 28.2. daného roku, proto prosím úhradu neodkládejte

Platbu bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu proveďte ve prospěch účtu: 101 104 39 59/5500, variabilní symbol = vaše členské číslo, do zprávy pro příjemce opět uveďte příjmení a jméno bez diakritiky.

Platí-li členský příspěvek za vás zaměstnavatel nebo třetí osoba, požádejte, aby do zprávy pro příjemce uvedl vaše příjmení a jméno, členské číslo, abychom mohli vaši platbu správně přiřadit.

Informace k platbě pro naše členy ze Slovenska: členský příspěvek na rok 2019 ve výši 1000 Kč uhraďte na účet Raiffeisen Bank, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN: CZ1455000000001011043959, majitel účtu: Česká podiatrická společnost z. s.

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku bude zasíláno průběžně na vyžádání.

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, prezident České podiatrické společnosti,

e-mail pro informace : podiatrie@gmail.com

Zpět na přehled aktualit

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)