Blog

Kandidátka: MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M

Vážení příznivci podiatrie, členové společnosti, kolegové a přátelé,

Dne 22. 5. 2018 jsem byl zvolen prezidentem České podiatrické společnosti. Navázal jsem na vedení společnosti, které mi jako své dítě předala paní prim. MUDr. Marie Součková. Tato výjimečná dáma postavila tuto společnost „na nohy“ jak společensky, tak i finančně. Vydobyla nám místo na slunci světové podiatrie.

Navázat na vedení této kvalifikované odbornice v oblasti podiatrie nebylo snadné, ale byla to pro mne velká výzva. S odstupem času chápu, jak náročný úkol zvládla, a chtěl bych ji za to moc poděkovat. Byla to výzva nejen odborná, ale zejména lidská. Podiatrie je dodnes v česku nenarozené dítě oborů, které pečují o dolní končetiny. Tento obor má své jasné postavení, ale velmi těžko si získává akceptaci, zejména místních úřadů a ministerstev.

Jistě je snem vedení jak minulého, tak toho dnešního a snad i příštího vytvořit v naší republice obor podiatrie na stejné úrovni jako ve světě. Doufám, že se nám jednou toto dítě s „nekonečnou dobou gravidity“ na svět podaří přivést. Nicméně situace je v celé střední Evropě obdobná a dané problémy máme nejen my, ale také Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Jako prezident České podiatrické společnosti jsem měl možnost účastnit se mnoho zahraničních jednání. Mohu Vás ujistit, že péče poskytovaná pro obyvatelstvo České republiky je na velmi vysoké úrovni. I přes absenci oboru podiatrie jako takového, máme šachovnici plnou hráčů, kteří o nohy našich pacientů pečují s vysokou kvalitou. Česká republika může být hrdá na profesionalitu pedikérů, protetiků, zdravotních sester, fyzioterapeutů a lékařů, zejména ortopedů, diabetologů, rehabilitačních lékařů, chirurgů a mnoho dalších. Jako prezident jsem se vždy snažil spojit ruce všech oborů ve prospěch našich pacientů s cílem redukce počtu amputací a zajištění zdravé kondice nohou jak dětí, tak i dospělých.

Za velký úspěch na poli diabetologie považuji možnost hovořit o profesionální pedikúře a ortonyxie na lékařských setkáních s českým působením. Dnes již každý praktický lékař má možnost provádět screening diabetické nohy a je poučen o nutnosti individuálních stélek u pacientů s neuropatií.

Po dlouhém zvažování kandiduji znova na pozici prezidenta České podiatrické společnosti. Jako 40letý muž s jistou zralostí a vyšší mírou pokory než byla před pár lety.

Děkuji Vám za přízeň a doufám, že přes období, které nám všem nějakým způsobem překazilo naše sny a plány se potkáme ve dnech lepších, ve dnech bez nemocí a ve dnech, kde si nejen my, ale i naši klienti budou vážit naší péče a ocení každou minutu, kterou jim v péči o jejich zdraví nohou věnujeme.

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M


Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)