Blog

Kandidátka: Ing.Jana Vašková

Ing. Jana Vašková
Kandidatura do dozorčí rady ČPS 2021
Když jsem před 25-ti lety začala pracovat na vývoji speciální obuvi pro diabetiky, neměla jsem mnoho znalostí o problematice diabetické nohy, pro kterou tato obuv měla být určena. Proto jsem začala nohy studovat z pohledu anatomie, funkce i rizika různých zdravotních komplikací, aby vyvíjená obuv co nejlépe splnila svůj účel. Tak mě obuv přivedla k podiatrii. Díky dlouholetému členství v ČPS mám neustále možnost se vzdělávat a rozšiřovat tak svoji kvalifikaci, což mi umožňuje pracovat v podiatrické poradně.
Na podiatrii mě baví, že umožňuje s pacientem pracovat komplexně, a to díky spolupráci odborníků různých profesí (lékař - fyzioterapeut - pedikér - obuvník - protetik …) s následnou zpětnou vazbou mezi pacientem a jednotlivými odborníky.
Mým cílem je pokračovat ve spolupráci s ostatními členy společnosti na realizaci aktivit cílených k odborné i laické veřejnosti, za účelem dlouhodobého snižování počtu obyvatel trpících problémy nohou a pohybového ústrojí a to především:
• zvýšením úrovně znalostí veřejnosti o dané problematice a
možnostech prevence, diagnostiky i terapie
• rozvíjením mezioborové spolupráce odborných pracovišť
• komplexním systémem vzdělávání v podiatrii
• vytvořením oboru podiatrie a oboru profesionální pedikér
Uvedené aktivity m.j. pomáhají zvyšovat povědomí veřejnosti o významu slova podiatrie a zajišťovat lepší a účinnější propagaci jednotlivých pracovišť členů společnosti.
V případě Vaší podpory budu i nadále využívat své zkušenosti v práci v dozorčí radě naší společnosti.

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)