Kontakty

Adresa:  Česká podiatrická společnost z.s.,  Frýdecká 936/59 , Vratimov , 739 32

Mob.: 731 874 467  (sekretariát prezidenta p. Bálková)

IČO: 26541327

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, 

Číslo účtu: 1011043959 / 5500

Pro členy a spolupracující firmy: Pokud potřebujete logo ČPS  na vizitky ČPS, zašleme je vám na vyžádání.


Řídící rada

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M., MHA

prezident  ČPS, předseda redakční rady 

člen výboru podiatrické sekce České diabetologické společnosti 

člen výboru IFP-FP , člen výboru  D-FOOT

Mob.: +420 777 874 467,

email: podiatrie@gmail.com  

Diabetologická a podiatrcká ambulance, Frýdecká 936/59, Vratimov 739 32

www.mudrkoliba.cz

Narozen 7.10.1980, diabetolog, odborník na léčbu diabetické nohy, podiatr, specialista na léčbu syndromu diabetické nohy aplikací ozonu. Člen výboru podiatrické sekce při České diabetologické společnosti. Lékař a provozovatel privátní diabetologické a podiatrické ambulance Vratimov, odborný konzultant pro léčbu diabetické nohy Diabetologického centra Městské Nemonice Ostrava, jednatel firmy Podartis s.r.o., která se věnuje prodeji obuvi, pomůcek k léčbě a diagnostice diabetické nohy. Odborný garant organizátor Kongresu Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků. Aktivně publikuje, přednáší a školí. Dne 25.5.2018 zvolen prezidentem ČPS.


MUDr. Marie SOUČKOVÁ

víceprezidentka  ČPS

  Maiselova 4,  110 00  Praha 1
  mob.: 602 182 323
  e-mail: ortopediesouckova@seznam.cz

 www.ortopediesouckova.com 

Narozená 31.7.1953, podiatr školitel (certifikovaný podiatr ), atestace z ortopedie I a II stupně, dále atestace z veřejného zdravotnictví, certifikované kurzy z rehabilitace, fyziatrie,, myoskeletální mediciny, lymfologie,sonografie, ortopedické protetiky, více než 35 let lékařské praxe včetně podiatrie, první provozovatel privátního zařízení komplexního typu v péči o pohybový aparát včetně podiatrie s poskytováním služeb péče o tělo i pedikúry vice než 11 let, vysokoškolský učitel IPVZ Praha,bohatá přednášková i publikační činnost v ČR i zahraničí, v létech 2002-2004 ministryně zdravotnictví ČR, primařka Léčebné lázně Jáchymov a.s., kde se jí podařilo otevřít komplexní centrum podiatricko - ortopedického pracoviště včetně přístrojové pedikúry v roce 2011- první v lázních ČR. Od roku 2012 prezidentkou ČPSdo 25.5.2018, nyní 1. viceprezident společnosti. Provozuje soukromou praxi na Praze 1, obor ortopedie-podiatrie včetně vyšetřování ultrazvukem poruch pohybového aparátu s využitím znalostí a dovedností z jiných oborů.PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL. M.

víceprezident ČPS

odborny garant Polikliniky fyzioterapie, podiatrie a lymfoterapie

člen výboru IFP-FIP, člen APMA

recepce mobil: +420 606 022 319

recepce email: info@joshfrana.cz

pracovní web: www.dynamikapohybu.cz

email asistentka: semanska@joshfrana.cz

osobní web: www.joshfrana.cz

 

Od roku 2008 se věnuje fyzioterapii a podiatrii. Poznatky z fyzioterapie rozšiřuje s Prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. v kontextu vývojové kineziologie. Podiatrickou odbornost šíří mezi ostatní fyzioterapeuty jako vice prezident České podiatrické společnosti výukou na fakultě a nebo lektorskou činností. Začátkem roku 2014 začíná výzkum na téma protetické vybavení ortopedické vložky/stélky vs. léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladu a jejich vliv na léčbu ploché nohy.

Veškeré poznatky uplatňuje při práci s olympijským týmem, několika českými reprezentacemi a mnoha individuálními profesionálními sportovci z celého Světa.

 


Mgr. Pavla Rybová

člen řídící rady ČPS

PRONOHY s.r.o., 28. října 91/2, 46601 Jablonec nad Nisou

Telefon: 603 560 846 (recepce)  734 429 989 (osobní)
EMail
pavla@medfeet.cz, pavla@pronohy.eu

Odborné vzdělání: obor fyzioterapie (titul Bc., Mgr.) na FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Ve své lektorské a publikační činnosti se specializuje na klinickou podiatrii z pohledu fyzioterapeuta. Vzhledem ke své sportovní minulosti jsou fyzioterapeutické přístupy voleny spíše aktivní, respektující zákonitosti funkčních posturálních poruch. Provozuje NZZ PRONOHY s.r.o., které poskytuje komplexní podiatrické služby. V rámci své praxe vytvořila metodologii pro podiatrickou práci fyzioterapeuta.Díky své dlouhodobé praxi se rozhodla od roku 2016 začít aktivně vystupovat v rámci odborné podiatrické veřejnosti. Na jaře 2016 založila s kolegy společnost Medfeet s.r.o., která si vzala pod patronaci vzdělávání a distribuci značky VASYLI MEDICAL. Medfeet si vytyčila i další cíle a to práci v oblasti výzkumu a objektivizace účinnosti stélek a v neposlední řadě začala přispívat k podiatrickému vzdělávání v ČR. Pavla umožňuje odborné náhledy v rámci její praxe. Pro skupiny zájemců vytváří podiatrické workshopy na míru. V minulosti učila na FTVS a opakovaně školila kurz Sportovní fyzioterapie. Má dvě děti. Jakuba a Jirku.Bc. Eva Ptáčková

člen řídící rady ČPS

eveline@email.cz

Narozena 1.5.1970. Absolventka JČU v Č. Budějovicích obor Sociální pedagogika, studium na MU v Brně obor Sociální pedagogika. Praxe v oboru pedikúra od roku 2012. Přednášková a publikační činnost v oblasti péče o nohy, edukace začínajících kolegů i laické veřejnosti. Další vzdělávání v oboru a profesní rozvoj. Cílem je nastavení systému vzdělávání a propojení mezioborových činností. Rozvoj preventivních programů ve školských zařízeních.


Dozorčí rada

Ing. Jana Vašková

členka dozorčí rady

Tel: 731 618 730
Email: vaskova@prozdravenohy.cz

Absolventka Fakulty technologické VUT ve Zlíně, dále specializované kurzy v oblasti podiatrie a kineziologie, instruktor zdravotní tělesné výchovy. Odborná praxe v obuvnickém průmyslu - vývoj diabetické a ortopedické obuvi, přednášková a publikační činnost, školitel prodejního personálu, vedoucí a oponent řady bakalářských a diplomových prací. Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Českou obuvnickou a kožedělnou asociací na projektech zaměřených na vývoj obuvi, školitelskou činnost a poradenství v oblasti zdravotně nezávadného obouvání. Členka pracovní skupiny sektorové rady pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl - Národní ústav pro vzdělávání. Manager projektů zaměřených na prevenci funkčních poruch pohybového aparátu realizovaných s lékařským a rehabilitačním pracovištěm Columna centrum s.r.o. především v mateřských a základních školách a prostřednictvím podiatrické poradny Pro zdravé nohy.


MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D.

Předseda dozorčí rady

Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

tel: 777 703 504,   e-mail: jaroslav.lux@seznam.cz

 

Absolvent Lékařské fakulty UP Olomouc, chirurg, podiatr, specialista na neinvazivní  léčbu zarůstajících a deformovaných nehtů. V oblasti ortonyxie certifikovaný školitel  pro ČR a SR patentovaných systémů k nápravě zarůstajících nehtů  -  Metody Arkady a nehtových špon UniBrace System.

V letech 1980 – 1990 pracoval jako chirurg v nemocnici ve Zlíně a v KÚNZ  Ostrava. V průběhu let 1990 – 2015 zastával funkci ředitele KÚNZ  Ostrava, následně  FN Ostrava, ředitele Vítkovické nemocnice, vedoucího odboru zdravotnictví  KÚ  Zlínského kraje, náměstka  ředitele pro LPP v NsP Havířov a ředitele Městské nemocnice v Ostravě.  Působil jako vysokoškolský pedagog na Lékařské fakultě Ostravské university.

Je jednatelem firmy Atlas Care s.r.o., kde v rámci Podiatrického centra Medicia v Ostravě jsou klientům poskytovány komplexní služby v  péči o nohy.  V rámci chirurgické ambulance se od r. 2013 specializuje na neinvazivní  léčbu zarůstajících a deformovaných nehtů a nehtového aparátu. V této oblasti  publikuje, školí, přednáší a v roce 2019 obhájil  disertační práci.

Od r. 2012 je členem České podiatrické společnosti , kde v období let 2015 - 2018 vykonával funkci viceprezidenta.   V současné době je předsedou dozorčí rady společnosti a členem redakční rady Podiatrických listů.Radvana Hroníková

člen dozorčí rady

tel: 603 432 437

e-mail:radvanaH@seznam.cz

Narozena 1970, členka dozorčí rady - praxe v oboru od roku 2010, velký zájem o vzdělávání , cíl: podpora týmové spolupráce, komunikace mezi lékaři a pedikéry. Motto: "Díky účasti na vzdělávacích kurzech mohu svým klientům nabízet širší spekturm služeb.


Sekce podologicko-pedikérska

Jana Výmolová

předsedkyně podologicko-pedikérské sekce ČPS  

členka redakční rady Podiatrických listů

tel.: 723 239 418 
 
email: vymolovajana@email.cz

Narozená 22.7.1970 , pedikérka , praktická sestra , certifikovaný instruktor metody Arkady a Prontomanu v České republice , autorizovaný zástupce ČPS pro obor Pedikér a nehtový desingér.

Praxe v oboru Pedikúra- manikúra od roku 2002 . Aktivně školím , přednáším odborné i laické veřejnosti . Pracuji ve své provozovně ul. Tyršova 195 , 742 58 Příbor a na Diabetologické a podiatrické ambulanci ul. Frýdecká 936/59 , Vratimov 739 32.


Redakční rada

Miriam Tejklová

šefredaktor podiatrických listů 

email: podiatrickelisty@seznam.cz  

tel: 724 294 436 


Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)