Kontakty

Adresa:  Česká podiatrická společnost z.s.,  Frýdecká 936/59 , Vratimov , 739 32

Mob.: telefonní číslo bylo zrušeno , pro komunukaci používejte výhradně emal podiatrie@gmail.com 

IČO: 26541327

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, 

Číslo účtu: 1011043959 / 5500

Název účtu:  Česká podiatrická sp

IBAN:   CZ1455000000001011043959

SWIFT:   RZBCCZPP

 

 

Pro členy a spolupracující firmy: Pokud potřebujete logo ČPS  na vizitky ČPS, zašleme je vám na vyžádání.


Řídící rada

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.

prezident  ČPS, předseda redakční rady 

Interní kardiologická klinika  FN Ostrava  - Podiatrická ambulance  

člen výboru podiatrické sekce České diabetologické společnosti 

člen výboru IFP-FP , člen výboru  D-FOOT

 

 

email: podiatrie@gmail.com  , info@mudrkoliba.cz 

Diabetologická a podiatrická ambulance, Frýdecká 936/59, Vratimov 739 32

www.mudrkoliba.cz  Mob.: +420 777 874 467,

Narozen 7.10.1980, diabetolog, odborník na léčbu diabetické nohy, podiatr, specialista na léčbu syndromu diabetické nohy aplikací ozonu. Člen výboru podiatrické sekce při České diabetologické společnosti. Lékař a provozovatel privátní diabetologické a podiatrické ambulance Vratimov, odborný konzultant pro léčbu diabetické nohy Diabetologického centra Městské Nemonice Ostrava, jednatel firmy Podartis s.r.o., která se věnuje prodeji obuvi, pomůcek k léčbě a diagnostice diabetické nohy. Odborný garant a organizátor Kongresu Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků. Aktivně publikuje, přednáší a školí. Dne 25.5.2018 zvolen prezidentem ČPS.


PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL. M.

I. viceprezident ČPS

odborný garant Polikliniky fyzioterapie, podiatrie a lymfoterapie

člen výboru IFP-FIP, člen APMA

recepce mobil: +420 606 022 319

recepce email: info@joshfrana.cz

pracovní web: www.dynamikapohybu.cz

email asistentka: semanska@joshfrana.cz

osobní web: www.joshfrana.cz

 

Od roku 2008 se věnuje fyzioterapii a podiatrii. Poznatky z fyzioterapie rozšiřuje s Prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. v kontextu vývojové kineziologie. Podiatrickou odbornost šíří mezi ostatní fyzioterapeuty jako viceprezident České podiatrické společnosti výukou na fakultě a nebo lektorskou činností. Začátkem roku 2014 začíná výzkum na téma protetické vybavení ortopedické vložky/stélky vs. léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladu a jejich vliv na léčbu ploché nohy.

Veškeré poznatky uplatňuje při práci s olympijským týmem, několika českými reprezentacemi a mnoha individuálními profesionálními sportovci z celého Světa.

 Jana Výmolová

II. viceprezident ČPS

předsedkyně podologicko-pedikérské sekce ČPS  

členka redakční rady Podiatrických listů

tel.: 723 239 418 
 
email: vymolovajana@email.cz

Narozená 22.7.1970 , pedikérka , praktická sestra , certifikovaný instruktor metody Arkady a Prontomanu v České republice , autorizovaný zástupce ČPS pro obor Pedikér a nehtový desingér.

Praxe v oboru Pedikúra- manikúra od roku 2002 . Aktivně školím , přednáším odborné i laické veřejnosti . Pracuji ve své provozovně ul. Tyršova 195 , 742 58 Příbor a na Diabetologické a podiatrické ambulanci ul. Frýdecká 936/59 , Vratimov 739 32.


Bc. Eva Ptáčková

člen řídící rady ČPS

eveline@email.cz

Narozena 1.5.1970. Absolventka JČU v Č. Budějovicích obor Sociální pedagogika, studium na MU v Brně obor Sociální pedagogika. Praxe v oboru pedikúra od roku 2012. Přednášková a publikační činnost v oblasti péče o nohy, edukace začínajících kolegů i laické veřejnosti. Další vzdělávání v oboru a profesní rozvoj. Cílem je nastavení systému vzdělávání a propojení mezioborových činností. Rozvoj preventivních programů ve školských zařízeních.MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D.

člen řídící rady 

Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

tel: 777 703 504,   e-mail: jaroslav.lux@seznam.cz

 

Absolvent Lékařské fakulty UP Olomouc, chirurg, podiatr, specialista na neinvazivní  léčbu zarůstajících a deformovaných nehtů. V oblasti ortonyxie certifikovaný školitel  pro ČR a SR patentovaných systémů k nápravě zarůstajících nehtů  -  Metody Arkady a nehtových špon UniBrace System.

V letech 1980 – 1990 pracoval jako chirurg v nemocnici ve Zlíně a v KÚNZ  Ostrava. V průběhu let 1990 – 2015 zastával funkci ředitele KÚNZ  Ostrava, následně  FN Ostrava, ředitele Vítkovické nemocnice, vedoucího odboru zdravotnictví  KÚ  Zlínského kraje, náměstka  ředitele pro LPP v NsP Havířov a ředitele Městské nemocnice v Ostravě.  Působil jako vysokoškolský pedagog na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Je jednatelem firmy Atlas Care s.r.o., kde v rámci Podiatrického centra Medicia v Ostravě jsou klientům poskytovány komplexní služby v  péči o nohy.  V rámci chirurgické ambulance se od r. 2013 specializuje na neinvazivní  léčbu zarůstajících a deformovaných nehtů a nehtového aparátu. V této oblasti  publikuje, školí, přednáší a v roce 2019 obhájil  disertační práci.

Od r. 2012 je členem České podiatrické společnosti , kde v období let 2015 - 2018 vykonával funkci viceprezidenta. V současné době je předsedou dozorčí rady společnosti a členem redakční rady Podiatrických listů.


Dozorčí rada

Ing. Jana Vašková

předseda dozorčí rady

Tel: 731 618 730
Email: vaskova@prozdravenohy.cz

Absolventka Fakulty technologické VUT ve Zlíně, dále specializované kurzy v oblasti podiatrie a kineziologie, instruktor zdravotní tělesné výchovy. Odborná praxe v obuvnickém průmyslu - vývoj diabetické a ortopedické obuvi, přednášková a publikační činnost, školitel prodejního personálu, vedoucí a oponent řady bakalářských a diplomových prací. Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Českou obuvnickou a kožedělnou asociací na projektech zaměřených na vývoj obuvi, školitelskou činnost a poradenství v oblasti zdravotně nezávadného obouvání. Členka pracovní skupiny sektorové rady pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl - Národní ústav pro vzdělávání. Manager projektů zaměřených na prevenci funkčních poruch pohybového aparátu realizovaných s lékařským a rehabilitačním pracovištěm Columna centrum s.r.o. především v mateřských a základních školách a prostřednictvím podiatrické poradny Pro zdravé nohy.


Radvana Hroníková

člen dozorčí rady

tel: 603 432 437

e-mail:radvanaH@seznam.cz

Narozena 1970, členka dozorčí rady - praxe v oboru od roku 2010, velký zájem o vzdělávání , cíl: podpora týmové spolupráce, komunikace mezi lékaři a pedikéry. Motto: "Díky účasti na vzdělávacích kurzech mohu svým klientům nabízet širší spektrum služeb.Pavla Chadrabová

člen dozorčí rady

pajachadr@centrum.cz

tel.: 607711485

 

Po třech letech jsem se rozhodla kandidovat do dozorčí rady České podiatrické společnosti.
Chtěla bych podporovat Podiatrickou společnost a zároveň informovat o činnosti společnosti širokou veřejnost.
Mým cílem je legislativní uznání zdravotní pedikúry.
Nyní jsme zažili, jak je to nutné a doufám, že se podaří to uskutečnit.
Pedikérku Přístrojové pedikúry provádím 12 let. Spolupracuji s lékaři , protetiky i fyzioterapeuty. Když situace dovolí, přednáším o Přístrojové pedikúře a Ortonoxii.
Na podiatrii mě baví, že umožňuje s pacientem pracovat komplexně a to díky spolupráci odborníků různých profesí (lékař, fyzioterapeut, pedikér, protetik, obuvník).

Redakční rada

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M., MHA

šefredaktor podiatrických listů 

email:podiatrie@gmail.com

 

členové  redakční rady 

PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL.M.
Jana  Výmolová
MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D.
Bc. Eva Ptáčková
MUDr. Jaroslav Havrda  
Ing. Jana Vašková 

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)