Kontakty

Adresa:  Česká podiatrická společnost z.s.,  Frýdecká 936/59 , Vratimov , 739 32

Mob.: telefonní číslo bylo zrušeno , pro komunukaci používejte výhradně e-mail podiatrie@gmail.com 

IČO: 26541327

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, 

Číslo účtu: 1011043959 / 5500

Název účtu:  Česká podiatrická sp

IBAN:   CZ1455000000001011043959

SWIFT:   RZBCCZPP

 

 

Pro členy a spolupracující firmy: Pokud potřebujete logo ČPS  na vizitky ČPS, zašleme je vám na vyžádání.


Řídící rada

MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL.M.

prezident  ČPS, předseda redakční rady 

Interní kardiologická klinika  FN Ostrava  - Podiatrická ambulance  

člen výboru podiatrické sekce České diabetologické společnosti 

člen výboru IFP-FP , člen výboru  D-FOOT

 

 

email: podiatrie@gmail.com  , info@mudrkoliba.cz 

Diabetologická a podiatrická ambulance, Frýdecká 936/59, Vratimov 739 32

www.mudrkoliba.cz  Mob.: +420 777 874 467,

Narozen 7.10.1980, diabetolog, odborník na léčbu diabetické nohy, podiatr, specialista na léčbu syndromu diabetické nohy aplikací ozonu. Člen výboru podiatrické sekce při České diabetologické společnosti. Lékař a provozovatel privátní diabetologické a podiatrické ambulance Vratimov, odborný konzultant pro léčbu diabetické nohy Diabetologického centra Městské Nemonice Ostrava, jednatel firmy Podartis s.r.o., která se věnuje prodeji obuvi, pomůcek k léčbě a diagnostice diabetické nohy. Odborný garant a organizátor Kongresu Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků. Aktivně publikuje, přednáší a školí. Dne 25.5.2018 zvolen prezidentem ČPS.


PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL. M.

I. viceprezident ČPS

odborný garant Polikliniky fyzioterapie, podiatrie a lymfoterapie

člen výboru IFP-FIP, člen APMA

recepce mobil: +420 606 022 319

recepce email: info@joshfrana.cz

pracovní web: www.dynamikapohybu.cz

email asistentka: semanska@joshfrana.cz

osobní web: www.joshfrana.cz

 

Od roku 2008 se věnuje fyzioterapii a podiatrii. Poznatky z fyzioterapie rozšiřuje s Prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. v kontextu vývojové kineziologie. Podiatrickou odbornost šíří mezi ostatní fyzioterapeuty jako viceprezident České podiatrické společnosti výukou na fakultě a nebo lektorskou činností. Začátkem roku 2014 začíná výzkum na téma protetické vybavení ortopedické vložky/stélky vs. léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladu a jejich vliv na léčbu ploché nohy.

Veškeré poznatky uplatňuje při práci s olympijským týmem, několika českými reprezentacemi a mnoha individuálními profesionálními sportovci z celého Světa.

 Jana Výmolová

II. viceprezident ČPS

předsedkyně podologicko-pedikérské sekce ČPS  

členka redakční rady Podiatrických listů

tel.: 723 239 418 
 
email: vymolovajana@email.cz

Narozená 22.7.1970 , pedikérka , praktická sestra , certifikovaný instruktor metody Arkady a Prontomanu v České republice , autorizovaný zástupce ČPS pro obor Pedikér a nehtový desingér.

Praxe v oboru Pedikúra- manikúra od roku 2002 . Aktivně školím , přednáším odborné i laické veřejnosti . Pracuji ve své provozovně ul. Tyršova 195 , 742 58 Příbor a na Diabetologické a podiatrické ambulanci ul. Frýdecká 936/59 , Vratimov 739 32.


Mgr. Eva Ptáčková

člen řídící rady ČPS

eveline@email.cz

Narozena 1.5.1970. Absolventka JČU v Č. Budějovicích obor Sociální pedagogika, studium na MU v Brně obor Sociální pedagogika. Praxe v oboru pedikúra od roku 2012. Přednášková a publikační činnost v oblasti péče o nohy, edukace začínajících kolegů i laické veřejnosti. Další vzdělávání v oboru a profesní rozvoj. Cílem je nastavení systému vzdělávání a propojení mezioborových činností. Rozvoj preventivních programů ve školských zařízeních.MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D.

člen řídící rady 

Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

tel: 777 703 504,   e-mail: jaroslav.lux@seznam.cz

 

Absolvent Lékařské fakulty UP Olomouc, chirurg, podiatr, specialista na neinvazivní  léčbu zarůstajících a deformovaných nehtů. V oblasti ortonyxie certifikovaný školitel  pro ČR a SR patentovaných systémů k nápravě zarůstajících nehtů  -  Metody Arkady a nehtových špon UniBrace System.

V letech 1980 – 1990 pracoval jako chirurg v nemocnici ve Zlíně a v KÚNZ  Ostrava. V průběhu let 1990 – 2015 zastával funkci ředitele KÚNZ  Ostrava, následně  FN Ostrava, ředitele Vítkovické nemocnice, vedoucího odboru zdravotnictví  KÚ  Zlínského kraje, náměstka  ředitele pro LPP v NsP Havířov a ředitele Městské nemocnice v Ostravě.  Působil jako vysokoškolský pedagog na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Je jednatelem firmy Atlas Care s.r.o., kde v rámci Podiatrického centra Medicia v Ostravě jsou klientům poskytovány komplexní služby v  péči o nohy.  V rámci chirurgické ambulance se od r. 2013 specializuje na neinvazivní  léčbu zarůstajících a deformovaných nehtů a nehtového aparátu. V této oblasti  publikuje, školí, přednáší a v roce 2019 obhájil  disertační práci.

Od r. 2012 je členem České podiatrické společnosti , kde v období let 2015 - 2018 vykonával funkci viceprezidenta. V současné době je předsedou dozorčí rady společnosti a členem redakční rady Podiatrických listů.


Dozorčí rada

Ing. Jana Vašková

předseda dozorčí rady

Tel: 731 618 730
Email: vaskova@prozdravenohy.cz

Absolventka Fakulty technologické VUT ve Zlíně, dále specializované kurzy v oblasti podiatrie a kineziologie, instruktor zdravotní tělesné výchovy. Odborná praxe v obuvnickém průmyslu - vývoj diabetické a ortopedické obuvi, přednášková a publikační činnost, školitel prodejního personálu, vedoucí a oponent řady bakalářských a diplomových prací. Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Českou obuvnickou a kožedělnou asociací na projektech zaměřených na vývoj obuvi, školitelskou činnost a poradenství v oblasti zdravotně nezávadného obouvání. Členka pracovní skupiny sektorové rady pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl - Národní ústav pro vzdělávání. Manager projektů zaměřených na prevenci funkčních poruch pohybového aparátu realizovaných s lékařským a rehabilitačním pracovištěm Columna centrum s.r.o. především v mateřských a základních školách a prostřednictvím podiatrické poradny Pro zdravé nohy.


Radvana Hroníková

člen dozorčí rady

tel: 603 432 437

e-mail:radvanaH@seznam.cz

Narozena 1970, členka dozorčí rady - praxe v oboru od roku 2010, velký zájem o vzdělávání , cíl: podpora týmové spolupráce, komunikace mezi lékaři a pedikéry. Motto: "Díky účasti na vzdělávacích kurzech mohu svým klientům nabízet širší spektrum služeb.Pavla Chadrabová

člen dozorčí rady

pajachadr@centrum.cz

tel.: 607711485

 

Po třech letech jsem se rozhodla kandidovat do dozorčí rady České podiatrické společnosti.
Chtěla bych podporovat Podiatrickou společnost a zároveň informovat o činnosti společnosti širokou veřejnost.
Mým cílem je legislativní uznání zdravotní pedikúry.
Nyní jsme zažili, jak je to nutné a doufám, že se podaří to uskutečnit.
Pedikérku Přístrojové pedikúry provádím 12 let. Spolupracuji s lékaři , protetiky i fyzioterapeuty. Když situace dovolí, přednáším o Přístrojové pedikúře a Ortonoxii.
Na podiatrii mě baví, že umožňuje s pacientem pracovat komplexně a to díky spolupráci odborníků různých profesí (lékař, fyzioterapeut, pedikér, protetik, obuvník).

Redakční rada

MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, LL.M., MHA

šefredaktor podiatrických listů 

email:podiatrie@gmail.com

 

členové  redakční rady 

PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL.M.
Jana  Výmolová
MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D.
Bc. Eva Ptáčková
MUDr. Jaroslav Havrda  
Ing. Jana Vašková 

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)