Podiatrické listy

Mezioborový zpravodaj ČPS

Mezioborový zpravodaj České podiatrické společnosti, z.s.
 
Redakční rada:

Předseda Redakční rady: MUDr. Miroslav Koliba,  MBA, MHA, LL.M.

Šéfredaktor: aktuálně pověřený Řídící radou MUDr. Miroslav Koliba,  MBA, MHA, LL.M. 

Redakce: MUDr. Marie Součková, MUDr. Miroslav Havrda, MUDr. Jaroslav Lux, Jana Výmolová

Časopis Podiatrické listy

Časopis Podiatrické listy si klade za cíl nejen seznamovat členskou základnu, širokou odbornou a laickou veřejnost s problematikou jednotlivých profesí v péči o nohu a související pohybový aparát, ale také ukázat styčná pole a hraniční krajiny, jak podiatrické, tak podologické a pedikérské péče.

Časopis má letitou tradici. Je to reprezentativní medium činnosti České podiatrické společnosti z.s.

S ohledem na technický pokrok má stále nezastupitelnou roli písemného media, které je distribuováno nejen členské základně, ale rovněž do veřejných institucí, knihoven atd.

Uzávěrka: termín vždy uveden v tiráži na další číslo

Příspěvky: pouze písemně v  MS Wordu – na  mail: mrkoliba@seznam.cz

Obrázky, fotografie – posílat přílohou k mailu v dobrém rozlišení nejlépe v jpg,

Ten, kdo poskytne fotografie, grafy apod. do časopisu Podiatrické listy, musí před dodáním do časopisu vlastnit souhlasné stanovisko s ohledem na Zákon o ochraně osobního vlastnictví a údajů a plně odpovídá za možné spory.

Redakční rada se řídí statutem redakční rady. Na základě obdržených příspěvků určí dle tématu pořadí k zveřejnění v časopise.

Titulní strana obálky není předmětem inzerce a vždy prezentuje závaznou matricí Českou podiatrickou společnost z.s. s grafickou úpravou dle vybraného návrhu redakční radou.

1.Každý článek mimo placenou a dodanou inzerci včetně grafické úpravy projde gramatickou korekturou.

2. Autor článku v případě stylistické úpravy bude kontaktován a pouze s jeho souhlasem bude korektura provedena.

3. Další korektura bude probíhat po grafickém zpracování článku včetně fotodokumentace a opět musí korekturu odsouhlasit autor.

4.  Redakční rada obdrží nejméně 3 dny před plánovaným tiskem finální verzi časopisu Podiatrické listy a má právo ještě vyjádřit své stanovisko s požadavkem na ev. korekturu.

5. Definitivní podobu časopisu odsouhlasí předseda redakční rady, který jako jediný má právo vydat pokyn k tisku.

 

Miriam Tejklová

 

Ke stažení:

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)