Představení společnosti

Představení České podiatrické společnosti z.s.

Dne 5. května 2001 byla v pardubickém Domě techniky založena Česká podiatrická společnost. Vznikla přetransformováním původní organizace Asociace pedikérů ČR, která působila na našem území od roku 1998.

Česká podiatrická společnost sdružuje odborníky v péči o nohu z řad lékařů, fyzioterapeutů, sester, pedikérů, protetiků, specializovaných prodejců a obuvníků a mnohých dalších odborníků v péči o nohu.

Dle stanov společnosti se jedná o zapsaný spolek sdružující fyzické osoby v oblasti komplexní péče o nohu, které souhlasí se stanovami a cíli společnosti.

Cílem společnosti je především podpora a rozvoj komplexní péče o nohu, odborný rozvoj členů, jejich informování a napomáhání při ochraně jejich zájmů. Česká podiatrická společnost zastřešuje obor podiatrie v České republice v rámci Světové podiatrické federace (FIP-FIP), jíž je členem.           

Podiatrie je zdravotní věda zabývající se výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou deformit, patologií, poraněním nohy a souvisejících struktur, a to ve vztahu k tělu, jakož i k projevům systémových onemocnění, využívá všech vhodných systémů a rovněž vědeckých technologií a odborných specializovaných znalostí (definice přijatá 5/2018 IFP FIP v Honkongu).

 

MUDr. Marie Součková 

MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL.M

prezident České podiatrické společnosti z.s.

 

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)