Zápisy z jednání

Nová registrace členů ČPS po ověření údajů správcem

Příloha k usnesení 18. sjezdu ČPS

Nová registrace členů ČPS po ověření údajů správcem 

Registrace za člena společnosti aktuálně probíhá bez možnosti verifikace uváděných údajů o vzdělání člena t.j. není vyloučena možnost, že se za poskytovatele služeb vydává osoba bez patřičného vzdělání a my prezentujeme na našich webových stránkách daného poskytovatele jako člena společnosti, který dané služby poskytuje. 

 U nové registrace tzv “ Ověřená registrace správcem”  na nových webových stránkách již bude požadováno zadání reálného vzdělání dle aktuálně platné národní soustavy povolání . Registrace bude brát ohled na zdravotník s ukončeným VŠ nebo maturitním vzděláním (lékař, zdravotní setra/ asistentka, fyzioterapeut) a jiní.  Při registraci si člen vybere sekci, v které chce být veden. Má možnost si vybrat sekce dvě, nebo také si sekci nevybrat.

Předseda sekce bude ověřovat vzdělání členů sekce dle odbornosti.  V případě, že si člen sekci nevybere, nebo sekce v jeho oboru není vytvořená ověřuje registraci prezident.    

Jako doplňující informace bude u registrace uvedeno vzdělání, které člen nabyl k rozšíření své základní kvalifikace. Uvedené budou kurzy, které považujeme v podiatrii za klíčové.  (podiatrický kurz pro lékaře, podiatrický kurz pro fyzioterapeuty, podiatrické minimum, kurz ČOKA prodejce obuvi, kurz práce s přístrojem a jiné)  

Nová registrace bude řešit pouze verifikaci základních údajů o členovi společnost po podepsání souhlasu člena se zpracováním dat k účelu zveřejnění na internetových stránkách společnosti.

Základní registrace člena nereflektuje celoživotní vzdělávání. Diplom celoživotního vzdělávání reflektuje snahu posledních pět let a je vydáván na následujících pět let. Systém bude popsaný níže 

Na základě výše uvedeného se upravují stanovy společnosti v článku 2, odstavec 1 následně:  

Společnost je spolkem sdružujícím fyzické osoby v oblasti komplexní péče o nohu, které souhlasí se stanovami a cíli společnosti. Fyzická osoba, která požaduje zveřejnění poskytovaných služeb v oboru podiatrie na www stránkách společnosti dodává k verifikaci svého vzdělání potřebné dokumenty společnosti. (ověřená registrace správcem)  

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)