Zápisy z jednání

Hospodaření za rok 2018 a návrh pro rok 2019

Skupina 5  rok  2018  rok  2018 hl.sk.spolu  2019 návrh 
501200 - materiál. tricka, potisk  17 476,00   20000
501230 - režijní materiál   1 308,00   5000
501500 - spotreba DDHM (' tiskárna/repro) 4 895,00   17000
501   23 679,00  
51210 - jízdné,vlak,auto,letenky -   20 500,00    
512   20 500,00 30000
513 Náklady na reprezentaci  5 831,00    
513   5 831,00 10000
518100 - telefonní poplatky   8 594,17   0
518130 - poštovné   30 289,00   40000
518200 - poplatek FIP  12 769,90   12500
518300 - úcetní práce - 24 200,00   24200
518400 - doména, prezentace 11 423,40   70000
518440 - grafické práce a tisk PL  141 869,00   100000
518500 - nájem nebytových prostor    25 098,00   9924
518600 - pronájem WIFI,  1 654,00   0
518700 - ubytování, pracovní cesty, akce, parkování, relax 94 523,00   51885
518900 - služby - veletrhy, akce, sjezd   40 794,51   60000
51891 služby z minulých let  16 752,95   0
518   426 117,93  
521 Mzdové náklady  61 366,00    
521   61 366,00 134000
545 - kursové ztráty       
545   109,13 0
54920 - poplatek banky  5 839,00    
549   5 839,00 1700
Celkem skupina 5    543 442,06 586 209

 

  rok  2018  rok  2018 hl.sk.spolu  2019 návrh 
602100 Tržby reklama, prezentace   128 082,84    
trika      30000
www     50000
602200 Tržby pronájem výstavního stánku  33 359,00    
sjezd     104500
602400 Tržby inzerce, clánky Podiatrické listy  68 073,00    
PL     30000
602600 Tržby kurzovné, vstupné   96 358,00    
Sjezd      18750
relax      43000
PP day    325 872,84 45000
684 - prijaté clenské príspevky        
684   235 300,00 285000
Celkem skupina 6    561 172,84 606250
       
zisk    17 730,78 20 041,00
 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)