Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady České podiatrické společnosti z.s. dne 15. 2. 2019

Zápis z jednání Řídící rady České podiatrické společnosti z.s. dne 15. 2. 2019
za přítomnosti členů dozorčí rady, vedoucí PP sekce
Místo: Ostrava, Hala GONG
VIP salonek kongresu Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků.
Čas: Pátek 15.2.2019 17 - 18 hodin.
Přítomní:
● MUDr. Miroslav Koliba, MBA - prezident společnosti
● MUDr. Marie Součková - 1. viceprezident
● Mgr. Michal Joshua Frána - 2 .viceprezident
● Bc. Eva Ptáčková - člen řídící rady
● Mgr. Pavla Rybová - člen řídící rady
● Jana Výmolová - předseda PP sekce
● MUDr. Jaroslav Lux - předseda dozorčí rady
● Ing. Jana Vašková - člen dozorčí rady
● Radvana Hroníková - člen dozorčí rady
Bylo projednáno:
 
1) Podiatrické listy 01/2019
- aktuální stav sponzorů a inzerentů je nedostatečný, aktuálně bude inzerovat
pouze Coneta s.r.o., další inzerenti i přes oslovení šéfredaktorkou nemají zájem
- na žádost šéfredaktorky proběhla změna tiskárny a grafika, podepsána byla
smlouva s firmou HOFI studio s.r.o. (cena 23 500 Kč + DPH za grafickou přípravu
včetně gramatické korektury, tisk 16 800 Kč + DPH) - bez nutnosti souhlasu ŘR,
jedná se o identickou nákladovost
- na žádost šéfredaktorky navýšená odměna za práci šéfredaktora o 1000 Kč v
hrubém t.j. na 8059 Kč / číslo PL, odsouhlaseno ŘR
- uzávěrka PL 02/2019 bude 25.6.2019. Podklady dodané po tomto termínu
budou přesunuty do čísla 01/2020
 
2) Proběhla validace aktuálních sponzorů společnosti
- předána tabulka úhrad za bannery druhému viceprezidentovi
- zúčastnění souhlasí s ceníkem sponzorů a vystavovatelů pro 18. Sjezd ČPS
 
3) Veletrh Beauty Praha Letňany 3/2019
- odsouhlasena odměna 1000 Kč v hrubém, pro 2 osoby/den na stánku
- závazně se přihlásili k zajištění stánku v sobotu 16.3.2019 Radvana
Hroníková a Bc. Eva Ptáčková
- aktuální počet přihlášených na podologicko-pedikérský den ČPS : 88 členů,
29 samoplátců
 
4) Relax pobyt na jaro 2019
- 27.-29.4.2019 Český Krumlov a Lipno nad Vltavou. Ubytování v
apartmánovém hotelu Lake resort Lipno nad Vltavou. Pro člena ČPS cena
3500,-, pro příznivce společnosti cena 4000,-. ( viz info v PL )
 
5) 18. Sjezd ČPS z.s. - stav příprav :
- první viceprezidentka zajistila sál a raut (viz. již opakované avízo v PL)
- prezident navrhnul a dodá on line tabulku oslovených sponzorů, pro vyhnutí
se duplicitám v oslovení.
- byli požádáni všichni přítomní, aby pomohli najít sponzory pro 18. Sjezd ČPS
ve formě vystavovatelů/hlavního nebo generálního sponzora
 
6) Stav členské základny a financí :
- v době jednání dle počítačového programu bylo vyhodnoceno 317 aktivních
členů, nicméně jedná se o falešně zvýšené číslo (program nevyhodnocuje
správně počet aktivních členů, sumuje členy, kteří uhradili minulý rok/tento
rok. Přesný počet bude upřesněn na dalším jednání dle uhrazených člen.
poplatků, které se hradí do 28.2.2019 pro rok 2019)
- v době jednání na účtu ČPS bylo 197 853.33 CZK a 34,22 EUR
 
7) Úhrada přístrojové pedikúry diabetikům - první viceprezidentka informovala o
podmínkách úhrady pro členy ČPS, byly zopakované podmínky úhrady
 
8) Stav kontrol certifikátů o přeškolení v přístrojiové pedikúře u poskytovatelů na
www stránkách - v době jednání bylo ověřeno 95 z celkového počtu 149 členů, kteří
dodali certifikáty o zaškolení práce s přístrojem a osvědčení o rekvalifikačním kurzu
pedikúry. K dalšímu jednání bude jmenovitě projednán seznam členů, kteří
požadované dokumenty nedodali a ŘR rozhodne v přítomnosti předsedu DR a
přidělení výjimek event. o vyloučení ze seznamu poskytovatelů přístrojové pedikúry
na stránkách www.podiatrie.cz
 
9) Účast na prav. ročním jednání FIP-IFP, ECP a na Světovém podiatrickém
kongresu 2019, který se koná v Miami (USA) ve dnech 14.-16.listopadu 2019. První
viceprezidentka referovala o výhodné nabídce pro skupinu 15 a více účastníků, kdy
každý by platil 380 USD. Projednávala se možnost částečné úhrady cestovních a
jiných výloh ze zdrojů společnosti. Na návrh prezidenta s ohledem na nejasný
rozpočet pro rok 2019 bylo rozhodnutí odloženo na březen 2019 na jednání ŘR.
Prezident nevylučuje i možnost rozhodnutí valné hromady o úhradě, zejména s
ohledem na klesající počet sponzorských zdrojů společnosti.
 
10. Byl projednán souhlas ke kurzu Fyzioterapie a funkční protetika nohy pod
vedením Mgr. Rybové.
 
11. Termín předložení zprávy o hospodaření za rok 2018 byl navržen účetní
společnosti na 28 .2 2019 s čím ŘR a DR souhlasí. Předseda DR obdržel
kompletní výpisy účtu společnosti za rok 2018 a kopie stavu pokladny za každý
měsíc v roce 2018.
 
12. Byl vydán souhlas se záštitou nad akcí Zdravá noha ....aneb podiatrie
(ne)podiatrům, který organizuje MUDr.Fejfarová Phd a MUDr. Miroslav Koliba, MBA
 
13. Na žádost předsedy DR byla provedena změna programu jednání Valné
Hromady, kdy bude referovat samostatně zprávu o hospodaření za rok 2018
 
14, Termíny dalších jednání ŘR
 
- 16.3.2019 Praha 15.30 hod.
 
- 10.5.2019 Praha 18.00 hod.
 
Zapsal MUDr. Miroslav Koliba MBA

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)