Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady, via e-mail od 7. 9. 2018 do 31. 12. 2018

Zápis z jednání, která proběhla přes e-mail od 7. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

V období od posledního zasedání ŘR proběhla níže uvedená jednání 

1, Dne 10. 9. 2018   Hlasování o zrušení prezentace společnosti na portálu Inform.cz

      Jednomyslně souhlas se zrušením prezentace

2, Dne 13. 9. 2018   Hlasování o přeplacení zálohové faktury za autobus do Mnichova 10 000 Kč

      Jednomyslně souhlas

3, Dne 21. 9. 2018   Odsouhlasení a proplacení záloh na ubytování Relax 2019 ve výši 8707,50 Kč

     Jednomyslně souhlas

4, Dne 21. 9. 2018

     na podnět Jany Výmolové ohledně Podologicko-pedikérského dne 3/2019

- Přednáška p. Bláhy o křeslech pro pedikérky – zdarma bez uvedení firmy

MUDr. Koliba souhlas

MUDr. Součková nesouhlas – alespoň 2000 kč

Mgr. Frána Souhlas

Mgr. Rybová souhlas

Bc. Ptáčková souhlas

p. Bláha informován, uzavřeno prezidentem, zaplatí min. požadovaný poplatek a prezentovat bude jako firma

-  Odměna pro člověka na stánku na World of Beuty  (1000 Kč/4 hodiny - 250  kč/hod.)

MUDr. Koliba souhlas

MUDr. Součková nesouhlas – alespoň  850  kč/ den.

Mgr. Frána Souhlas

Mgr. Rybová souhlas

Bc. Ptáčková souhlas

Uzavřeno prezidentem, osobně domluvíme na jednání 15. 2. 2018 v hale GONG

-  Přidělení 5 bodů v rámci celoživotního vzdělávání za přednášky na PP den 3/2019

Jednomyslně souhlas

- Zachování volného vstupu na PP den 

Jednomyslně souhlas

- Souhlas s finančním vyhodnocením PP dne 9/2018

Jednomyslně souhlas

5, Dne 19. 10. 2018  Souhlas poplatkem FIP 550 Euro/ rok

Jednomyslně souhlas

6, Dne 26. 10. 2018  Souhlas s úhradou fa na 7549 Kč - 45 Ks Triček

Jednomyslně souhlas

7, Dne 29. 10. 2018  Souhlas s přidělením 7 bodů za akci Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků 15. 2. 2018

Jednomyslně souhlas

8, Dne 2. 11. 2018   Odsouhlasení výdajů za Mnichov 

Jednomyslně souhlas

9, Dne 19. 11. 2018

Zapsání prezidenta do „Rejstříku skutečných majitelů„ za ČPS z. s. 

Do 31. 12. 2018 zdarma, po tomto datu poplatek 1000 Kč

MUDr. Koliba rozhodne Valná Hromada

MUDr. Součková rozhodne Valná Hromada

Mgr. Frána souhlas

Mgr. Rybová souhlas

Bc. Ptáčková souhlas

Uzavřeno prezidentem: Rozhodne Valná Hromada

10, Dne 13. 12. 2018

Souhlas s rozšířením PP dne o přednášku lékaře o žilní insuficienci – bez nároku na odměnu pro obě strany, zajistí www.zilniporadna.cz

Jednomyslně souhlas    (doposud ale nedodali přený název přednášky)

11, dne 17. 12. 2018 

Souhlas s rozdělením PL 03/2018 obdobně jako 2/2018

Prezident  50 ks, viceprezidenti 40 ks, ostatní členové ŘR po 20 kusech,

členové dozorčí rady po 10 ks a předseda 20 ks,

šéfredaktorka 20 ks,  
členové redakční rady po 10 ks,

šéfka sekce PP 20 ks,

inzerenti po 10 ks (pokud nemají ve smlouvě jiný počet)

Jednomyslně souhlas

 

12, Dne 17. 12. 2018  Dopis prezidenta členům ŘR, DR k úhradě přístrojové pedikúry VZP - interní materiál  ŘR

informována DR

Uzavřeno prezidentem: kontrola vzdělání je nevyhnutelná, proto bude provedená. Pokud se nestihne v lednu, bude pokračovat v únoru. Není naším cílem škrtání členů, naším cílem je poskytování hrazených služeb z veřejných peněz ověřenými poskytovateli.

Předseda DR informován telefonicky

13, Dne 23. 12. 2018

Souhlas s představením nové  knihy na PP dni 3/2018 (zdarma) 

MUDr. Koliba Souhlas 

MUDr. Součková  Námitka -  informována DR (bez reakce k 3.1.2018)

Mgr. Frána Souhlas

Mgr. Rybová nehlasováno

Bc. Ptáčková souhlas

Uzavřeno prezidentem, distributor informován, bude volit jinou formu způsobu informování veřejnosti o knize 

 

14, Dne 28.12.2018   Souhlas s úhradou Poplatku FIP  327.47  EUR 

Jednomyslně souhlas

15, Dne 28.12.2018  Souhlas s úhradou faktury za učetní služby  20 000  Kč  + DPH  tj.  24 200  Kč

Jednomyslně souhlas

 

Zapsal:  MUDr. Miroslav Koliba, MBA                                                              Dne 7.1.2019 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)