Zápisy z jednání

Zápis z jednání řídící a dozorčí rady, Velichovky 25.5.2018

Porada vedení ČPS, Velichovky 25.5.2018

Přítomni:       

MUDr. Miroslav Koliba  - prezident společnosti

MUDr. Marie Součková - 1. víceprezident

Mgr. Michal Joshua Frána - 2. víceprezident

Bc. Eva Ptáčková - členka řídící rady

Ing. Jana Vašková, Radovana Hroníková, MUDr. Jaroslav Lux - členové dozorčí rady

Jana Výmolová - předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

Mgr. Pavla Rybová - omluvena

 

Úkoly:

1) www stránky

Vytvořit novou grafiku webové stránky společnosti při zachování stávající struktury, administrace členské základny (přečíslování), možnost zasílání hromadných mailů, … najít nového administrátora.

Zodpovídá: doporučení na administrátora – všichni členové ŘR , Termín: do 8.6.2018

 

2) facebook, instagram

Zajistit propojení facebooku s instagramem (asi Miriam), dodávat příspěvky na facebook (akce, výrobky, doporučení, …). Event zvážení přepojení se stránkami

Zodpovídá: všichni členové ŘR                                       Termín: průběžně

 

3) GDPR

Vypracovat kvalifikovaný souhlas se zveřejněním dat, konzultovat problematiku s právní kanceláří. Obeslat členy společnosti mailem.

Zodpovídá: MUDr. Koliba, MUDr. Součková                 Termín: do 8.6.2018

 

4) Aktualizace dosažené úrovně v rámci systému vzdělávání členů společnosti

Zodpovídá: Radovana Hroníková                                    Termín: průběžně

 

5) Výsledek hospodaření za rok 2017, rozpočet 2018

Poslat nové řídící radě mailem položkový rozpis rozpočtu za rok  2017 a návrh hospodaření na rok 2018

Zodpovídá: MUDr. Marie Součková                              Termín: do 8.6.2018

 

6) Veletrh Beauty Praha Letňany, 7.-8.9.2018

Vypracovat program služeb členů ŘR na stánku ČPS, termín další porady ŘR: So 8.9.18 cca v 17 hod (v rámci workshopu)

Plánovaný workshop od 9.30 – 14 hod.

Zodpovídá: Jana Výmolová. MUDr.Koliba                     Termín: 25.7.2018

 

7) Relax

Předložit návrh na Relax pobyt na jaro 2019 (vč. programu a rozpočtu).

Zodpovídá: Bc. Eva Ptáčková                                          Termín: září 2018

 

8) Veletrhy

Připravit návrhy na účast na tematických veletrzích, např., Německo, Polsko apod.

Zodpovídá: MUDr. Součková – SRN, MUDr. Lux - Polsko                 Termín: průběžně

 

9) Pedikúra – projekt prevence SDN  

Prvním úkolem je zamyslet se nad obsahem.  

Zodpovídá: všichni členové ŘR                                       Termín: nebyl stanoven

 

Zapsala: Ing. Jana Vašková

Velichovky, 25.5.2018

1.korekce: MUDr. Miroslav Koliba MBA 

2.korekce: MUDr. Marie Součková 

Souhlasí: Mgr. Frána,  Ptáčková

Uzavřeno dne: 3.5.2018

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)