Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídicí rady per email ze dne 30.5.2018

Celá řídící rada na návrh prezidenta společnosti souhlasí s následujícím způsobem vedení internetové poradny vedené na stránkách www.podiatrie.cz  

Po obdržení dotazu  sekretariát prezidenta informuje tazatele o faktu, že na odpovědi pracujeme.  Prezident nebo 1. viceprezident rozhodne, kdo je z nás všech je nejvíce kompetentní k odpovědi s ohledem na danou problematiku. Specialista dotaz obdrží, napíše odpověď, sekretariát odpověd zveřejní s podpisem daného speciality.  Ctí se zejména pravidlo odbornosti  a pozice ve vedení společnosti. 

 

MUDr. Miroslav Koliba  -  souhlasím

MUDr. Marie Součková  souhlasím

Mgr. Frána Joshua Michal   souhlasím

Mgr. Pavla Rybová souhlasím

Bc. Eva ptáčková   souhlasím

 

 

Zapsal MUDr. Miroslav Koliba MBA

Ve Vratimově 31.5.2018

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)