Zápisy z jednání

Zpráva o hospodaření za rok 2017

Česká podiatrická společnost z.s.      
se sídlem: Praha 10, U Vršovického nádraží 14    
IČO 26541327        
           
Zpráva o hospodaření za rok 2017      
           
Stav finančních prostředků k 1.1.2017      
Peníze v pokladně   10 341,30    
Peníze na běžném účtu   105 626,26    
Celkem     115 967,56    
           
Stav finančních prostředků k 31.12.2017      
Peníze v pokladně CZK ( pokladní kniha - viz Příloha č.1 ) 1 053,00    
Peníze v pokladně EUR (pokladní kniha - viz Příloha č.1 ) 0,00    
Peníze na běžném účtu   98 804,78    
Celkem     99 857,78    
           
Stav pohledávek k 31.12.2017 ( viz příloha č.2)      
Pohledávky se splatností do roku 2017 15 000,00    
Celkem     15 000,00    
           
Stav závazků k 31.12.2017 ( viz příloha č.3)      
Závazky se splatností do roku 2018 1 210,00    
Celkem     1 210,00    
           
Stav vlastního jmění k 31.12.2017 169 403,24    
           
Stav neuhrazené ztráty minulých let  k 31.12.2017 -6 045,68    
Hospodářský výsledek roku 2017 - ztráta -28 008,85    
           
           
Hospodaření rok 2017      
           
Číslo účtu Název účtu   Skutečnost rok 2016 Skutečnost rok 2017
Náklady          
501 Spotřeba materiálu   122 366,17 133 271,13
501200   materiál, trička, postisk   1 527,00 2 542,00
501230   režijní materiál   17 928,79 679,00
501240   časopis Podiatrické listy   95 080,38 130 050,13
501250   spotřeba ponožky   7 830,00 0,00
501500   spotřeba DDHM   0,00 0,00
502 Spotřeba energie   2 178,00 2 178,00
502100   spotřeba teplo, energie   2 178,00 2 178,00
50x Spotřebované nákupy   124 544,17 135 449,13
           
512 Cestovné   70 000,00 0,00
512100   Cestovní náhrady   70 000,00 0,00
513 Náklady na reprezentaci   12 424,00 952,00
513100   občerstvení akce   12 424,00 952,00
518 Ostatní služby   275 116,31 319 394,68
518100   telefonní poplatky, internet   14 982,23 13 569,88
518130   poštovné   22 912,00 26 816,00
518200   poplatek ČPS   13 582,36 13 670,50
518300   účetní práce    18 150,00 18 150,00
518400   doména,prezentace   43 787,52 10 876,48
518440   grafické práce PL   5 453,00 1 810,00
518610   podnájem nebytových prostor   71 569,00 32 232,00
518620   pronájem WIFI, zařízení   4 356,00 4 356,00
518700   ubytování pracovní cesty, akce , parkovné 29 102,00 0,00
518910   služby - veletrhy, akce   51 222,20 197 913,82
51x Služby     357 540,31 320 346,68
           
521 Mzdové náklady   79 641,00 83 979,00
521100   Mzdové náklady   79 641,00 83 979,00
52x Osobní náklady   79 641,00 83 979,00
           
543 Odpis nedobytné pohledávky      
543100   Odpis nedobytných pohledávek   0,00 0,00
545 Kurzové ztráty   308,10 449,49
545100   Kurzové ztráty   308,10 449,49
549 Jiné ostatní náklady   8 514,46 8 631,65
549100   bankovní poplatky   8 514,46 8 631,65
54x Ostatní náklady   8 822,56 9 081,14
  Náklady celkem   570 548,04 548 855,95
           
Výnosy          
602 Tržby z prodeje služeb   306 803,00 318 847,10
602100   Tržby reklama inter.server www.podiatrie 117 750,00 229 818,04
602300   Tržby pronájem výstavního stánku   108 084,00 7 800,00
602400   Tržby inzerce, články Podiatrické listy 25 239,00 12 707,06
602600   Tržby kurzovné, vstupné   55 730,00 68 522,00
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží   306 803,00 318 847,10
           
644 Úroky     15,50 0,00
644100   Úroky BU   15,50  
645 Kurzové zisky   0,00 0,00
645100   Kurzové zisky   0,00 0,00
           
684 Přijaté členské příspěvky   272 850,69 202 000,00
684100   Přijaté členské příspěvky   272 850,69 202 000,00
68x Přijaté příspěvky   272 850,69 202 000,00
  Výnosy celkem   579 669,19 520 847,10
           
výsledek hospodaření     9 121,15 -28 008,85
           
Stav vybraných členských příspěvků za rok 2017 202 000,00    
(viz příloha č.4)          
           
Rekapitulace nákladů a výnosů pořádaných akcí a kurzů za rok 2017 (viz příloha č.5)  
           
          0
           
Vypracoval:   Ing. Alena Šašková      
Datum:   16.5.2018

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)