Zápisy z jednání

Plán hospodaření na rok 2018

Vypracovala ŘR dne 24.5.2018

Česká podiatrická společnost z.s.      
se sídlem: Praha 10, U Vršovického nádraží 14  
IČO 26541327      
           
           
Plán hospodaření na rok 2018      
           
Číslo účtu Název účtu   Skutečnost rok 2017 Plán roku 2018
Náklady          
501 Spotřeba materiálu   133 271,13 130 050,13
501200   materiál, trička, postisk   2 542,00  
501230   režijní materiál   679,00  
501240   časopis Podiatrické listy   130 050,13 130 050,13
501250   spotřeba ponožky   0,00  
501500   spotřeba DDHM   0,00  
502 Spotřeba energie   2 178,00 2 178,00
502100   spotřeba teplo, energie   2 178,00 2178
50x Spotřebované nákupy   135 449,13 132 228,13
           
512 Cestovné   0,00 20 000,00
512100   Cestovní náhrady   0,00 20 000
513 Náklady na reprezentaci   952,00 1 500,00
513100   občerstvení akce   952,00  
518 Ostatní služby   319 394,68 298 034,36
518100   telefonní poplatky, internet   13 569,88 13 569,88
518130   poštovné   26 816,00 30 000
518200   poplatek ČPS   13 670,50 15 000
518300   účetní práce    18 150,00 20 000
518400   doména,prezentace   10 876,48 10 876,48
518440   grafické práce PL   1 810,00 2000
518610   podnájem nebytových prostor   32 232,00 32 232
518620   pronájem WIFI, zařízení   4 356,00 4356
518700   ubytování pracovní cesty, akce , parkovné 0,00 20 000
518910   služby - veletrhy, akce   197 913,82 150 000
51x Služby     320 346,68 319 534,36
           
521 Mzdové náklady   83 979,00 100 000,00
521100   Mzdové náklady   83 979,00 100 000
52x Osobní náklady   83 979,00 100 000,00
           
543 Odpis nedobytné pohledávky      
543100   Odpis nedobytných pohledávek   0,00  
545 Kurzové ztráty   449,49 0,00
545100   Kurzové ztráty   449,49  
549 Jiné ostatní náklady   8 631,65 10 000,00
549100   bankovní poplatky   8 631,65 10 000
54x Ostatní náklady   9 081,14 10 000,00
  Náklady celkem   548 855,95 561 762,49
           
Výnosy          
602 Tržby z prodeje služeb   318 847,10 335 000,00
602100   Tržby reklama inter.server www.podiatrie 229 818,04 230 000
602300   Tržby pronájem výstavního stánku   7 800,00 20 000
602400   Tržby inzerce, články Podiatrické listy 12 707,06 25 000
602600   Tržby kurzovné, vstupné   68 522,00 60 000
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží   318 847,10 335 000,00
           
644 Úroky     0,00 0,00
644100   Úroky BU      
645 Kurzové zisky   0,00 0,00
645100   Kurzové zisky   0,00  
           
684 Přijaté členské příspěvky   202 000,00 230 000,00
684100   Přijaté členské příspěvky   202 000,00 230 000
68x Přijaté příspěvky   202 000,00 230 000,00
  Výnosy celkem   520 847,10 565 000,00
           
výsledek hospodaření   -28 008,85 3 237,51
           
           
           
           

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)