Zápisy z jednání

Zápis z jednání ŘR a DR ze dne 25.11.2017

  1. Prezidentka Součková informovala o stavu účtu k 25.11.2017 ve výši 80.461 Kč, v pokladně hotovost ve výši 5.336 Kč, o stavu členské základny: 343 členů – z toho200 členů s uhrazeným čl. příspěvkem na rok 2017, odhlášených 2 osoby; nové členství: 3 osoby. Současné pohledávky ve výši 25.000 Kč jsou faktury se splatností do konce roku 2017.
  2. ŘR pracovala vždy za přítomnosti členů dozorčí rady, podmínka  dle stanov  jednání ŘR  4x do roka byla splněna, hodně se pracovalo per mail. 
  3. Konzultace k přípravě jednodenního volebního 17. sjezdu České podiatrické společnosti z.s., který s pověřením na zajištění prostor a stravování zabezpečuje pí Hana Hušková v Lázních Velichovky v hotelu K-Triumf v pátek 25.5.2018. Jsou navrženy dvě varianty rozpočtu. Její výběr závisí na počtu přihlášených účastníků na sjezd. Pro zájemce možnost wellness a pokračovat pobytem na relaxu v sobotu a neděli.
  4. Prezidentka konzultovala finanční zabezpečení sjezdu, s čímž pomoc přislíbil MUDr. Havrda a další členové ŘR a DR. MUDr. Lux přislíbil zajištění přednášky na téma Mykózy
  5. Eliška Kopecká informovala o programu Workshopu dne 17.3.2018 pořádaného ve dnech 25. Mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu World of Beauty and Spa – Praha – Letňany.
  6. ŘR a DR odsouhlasila uzávěrku PL v 15.2.2018, ve kterých budou uvedeni kandidáti do vedení ČPS s uhrazením čl. příspěvku na rok 2018. Kandidátka bude uveřejněna jako příloha PL pod názvem „Volební zpravodaj“, dále na www.podiatrie.cz, Facebooku a emailech členů ČPS.
  7. Prezidentka Součková informovala o účasti 20 kurzistů na kurzu Podiatrie pro lékaře, který organizuje. MUDr. Havrda o zrušení kurzu  Podiatrické minimum pro fyzioterapeuty  Brno pro malý počet osob, k realizaci  kurzu je zapotřebí min. 15 osob, bylo přihlášeno pouze 7 fyzioterapeutů. 

 

Zapsala: Mgr. Monika Kadeřábková

Odsouhlaseno všemi členy ´ŘR per mail

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)