Zápisy z jednání

Rozpočet na rok 2017

Česká podiatrická společnost z.s.      
se sídlem: Praha 10, U Vršovického nádraží 14    
IČO 26541327        
           
           
Plán hospodaření na rok 2017      
           
Číslo účtu Název účtu   rok 2017  
Náklady          
501 Spotřeba materiálu   76 000,00  
501200   materiál, trička, postisk   15 000,00  
501230   režijní materiál   4 000,00  
501240   časopis Podiatrické listy   55 000,00  
501250   spotřeba ponožky   1 000,00  
501500   spotřeba DDHM   1 000,00  
502 Spotřeba energie   2 178,00  
502100   spotřeba teplo, energie   2 178,00  
50x Spotřebované nákupy   78 178,00  
           
512 Cestovné   70 000,00  
512100   Cestovní náhrady   70 000,00  
513 Náklady na reprezentaci   10 000,00  
513100   náklady na repre   0,00  
513100   občerstvení akce   5 000,00  
518 Ostatní služby   170 988,00  
518100   telefonní poplatky, internet   14 000,00  
518130   poštovné   18 000,00  
518200   poplatek ČPS   13 250,00  
518300   účetní práce r.2015   18 150,00  
518400   doména,prezentace   15 000,00  
518440   grafické práce PL   14 000,00  
518610   podnájem nebytových prostor   32 232,00  
518620   pronájem WIFI, zařízení   4 356,00  
518700   ubytování pracovní cesty, akce , parkovné 10 000,00  
518910   služby - veletrhy, akce   15 000,00  
518000   vzdělávání členů   17 000,00  
51x Služby     250 988,00  
           
521 Mzdové náklady   100 000,00  
521100   Mzdové náklady   100 000,00  
52x Osobní náklady   100 000,00  
           
543 Odpis nedobytné pohledávky   0,00  
543100   Odpis nedobytných pohledávek   0,00  
545 Kurzové ztráty   500,00  
545100   Kurzové ztráty   500,00  
549 Jiné ostatní náklady   10 000,00  
549100   bankovní poplatky   10 000,00  
54x Ostatní náklady   10 500,00  
  Náklady celkem   439 666,00  
           
Výnosy          
602 Tržby z prodeje služeb   205 000,00  
602100   Tržby reklama inter.server www.podiatrie 30 000,00  
602200   Tržby poplatek za užívání loga, prezentace 20 000,00  
602300   Tržby pronájem výstavního stánku   60 000,00  
602400   Tržby inzerce, články Podiatrické listy 60 000,00  
602600   Tržby kurzovné, vstupné   35 000,00  
602700   ostatní služby   0,00  
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží   205 000,00  
           
644 Úroky     30,00  
644100   Úroky BU   30,00  
645 Kurzové zisky   0,00  
645100   Kurzové zisky      
649 Jiné ostatní výnosy   15 000,00  
649430   Jiné ostatní výnosy - trička   15 000,00  
649900   Jiné ostatní výnosy - přeplatky   0,00  
64x Ostatní výnosy   15 030,00  
           
684 Přijaté členské příspěvky   220 000,00  
684100   Přijaté členské příspěvky   220 000,00  
68x Přijaté příspěvky   220 000,00  
  Výnosy celkem   440 030,00  
           
výsledek hospodaření     364,00  
           
           
           
Vypracoval:   řídící rada      
Datum:   schváleno 16. sjezdem dne 4.6.2017

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)