Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 14.2.2020

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 14.2.2020

za přítomnosti členů dozorčí rady, vedoucí PP sekce

 Místo: Ostrava, Černá louka

Čas: pátek 14.2.2020 v 17 hod. 

 Přítomní:   

●     MUDr. Miroslav Koliba, MBA  - prezident společnosti

●     MUDr. Marie Součková - 1. viceprezident

●     Mgr. Michal Joshua Frána, MBA - 2 .viceprezident

    Mgr. Pavla Rybová - člen řídící rady

    Jana Výmolová - předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

●      Členové dozorčí rady:  MUDr. Jaroslav Lux, Ing. Jana Vašková

Omluveni: Bc. Eva Ptáčková, Radovana Hroníková 

 

Bylo projednáno: 

1) nové www stránky

- poslat připomínky a návrhy co nejdříve, než budou zaplaceny

- registrace nových členů:

- pro ty, kteří si nebudou vědět rady bude na sjezdu fungovat poradna (pá 17 - 19–hod.)

- ti, kteří se nezaregistrují  budou vyzváni k registraci do určitého data, pak je zaregistruje vedení spol.

- reklama na webu – ceník:

        - banner na horní liště: 16 000 Kč/rok, 1 500 Kč/měsíc

        - střední: není naceněný (dlouhodobý bartr)

        - spodní: 5 000 Kč/rok

- návrh odměny MUDr. Součkové  prezidentovi  MUDr. Kolibovi za práci na webu: 10 000 Kč – schváleno

 

2) diplom celoživotního  vzdělávání

Grafický návrh diplomu byl odsouhlasen. S ohledem na platnou legislativu ČR se ŘR na návrh členů ŘR a DR usnesla na následujících změnách v textu diplomu:

- DIPLOM celoživotního vzdělávání - ANO

- text v oboru podiatrie – NE

- text v profesi – NE

- text vydal – NE

- text MUDr. Koliba ... bude umístěn pod podpisem pod vytečkovaným řádkem

 

Byl předložen grafický návrh Průkazu člena, který byl odsouhlasen. Průkazy budou členům rozeslány s PL nebo předány na sjezdu.

 

3) PL inzerce

Coneta: 5 000 Kč       G.P.S. Ofa: 5 000 Kč         Lapis: 2 500 Kč        Bis Bis: 5 000 Kč

Do příštího čísla PL v jednání: ZP 205, plus další dvě rozjednané firmy.

 

Tisk PL č. 1/2020: do 15.3.2020, rozeslány budou s novým Průkazem člena a vstupenkou na Beauty and Spa. 

Uzávěrka příspěvků do čísla PL 2/2020: 30.6.2020

Téma: Děti a sport

 

4)  stav financí aktuálně

- na účtu CZK: 272 300 Kč k 14.2.2020

- na účtu EUR: 289,84 EUR k 13.2.2020

- v pokladně: 9 244,70 Kč k 13.2.2020

Z minulého roku zbývá uhradit cca 50 000 Kč za web.

K 13.2.2020 zaplatilo členský příspěvek na rok 2020: 80 členů.

 

5) sjezd 5/2020 – program

1. blok: Syndrom diabetické nohy (MUDr. Koliba)

2. blok: Přístrojová pedikúra (Jana Výmolová)

3. blok: Ortonyxie (MUDr. Lux)  

4. blok: Fyzioterapie a možnosti individuální péče o nohy (Mgr. Frána, Mgr. Rybová)

5. blok: Nové www a registrace členů (MUDr. Koliba)

6. blok: Info z FIPU - World Congress of Podiatry (Mgr. Frána)

Každý blok bude mít cca 1 hod. (50 min. + diskuse)

 

6) různé

- Kurz pro fyzioterapeuty - informace o stavu Mgr. Rybová:

Ministerstvo odeslalo připomínky, je třeba návrh dle námitek MZČR dopracovat.

Návrh dalšího postupu: Vyspecifikovat požadavky ministerstva a iniciovat jednání o spolupráci s UNIFY a FOPTO, pod garancí ČPS.

 

- závěrka za rok 2019 bude předána DR do konce března 2020

 

- Návrh Frána: studenti:  snížení členského poplatku na  200 Kč do 26 let – schváleno

 

- Účast za ČPS na FIP – Strasbourg 12.-15.6.2020: MUDr. Koliba, Mgr. Frána

  

- Světový den  Podiatrie 8.10.2020:

- spolupráce s fy Baťa letos není reálná  

- každý člen bude na sjezdu vyzván k propagaci na své provozovně

        - k tomu účelu bude vytvořen plakát (A4 a A3), který dostanou členové emailem

        

 7) termín další porady vedení ČPS

4.4.2020 - Praha - po PP day na veletrhu World of Beauty and Spa

15.5.2020 - Ostrava – na sjezdu ČPS

 

Zapsal dr Koliba, Ing Vašková

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)