Zápisy z jednání

Hospodaření společnosti za rok 2019 a návrh pro rok 2020

Vážení členové České poditrické společnosti z.s. 

Ve spolupráci s předsedou Dozorčí rady  MUDr. Jaroslavem Luxem předkládáme výdledky hopodaření za rok 2019, které schválila DR a ŘR naší společnosti jednomyslně. Standartní schválení predpokladáme, v případě příznivé epidemilogické situace, v rámci Pedikérského dne ve dnech  9-10. října 2020 v Praze, kdy proběhne schůze Valné hromady.   

Osobně a per email jsem projednal s vedením a souhlas byl jednoznačný, tudíž konstatujeme:  

 „Řídící rada a Dozorčí rada vyjadřuje souhlas hospodařením České podiatrické společnosti za rok  2019, akceptuje návrh na rozpočtové provizorium pro rok 2020 předložený prezidentem. " 

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.    V ostravě dne 23.5.2020   

 

Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2019 a plán pro rok  2020

Česká podiatrická společnost díky pravidelné poradě prezidenta společnosti s prvním a druhým viceprezidentem vede své hospodaření s úspěchem. Každý krok hodnotíme několikrát a velmi pečlivě zvažujeme výdaje. Hospodaření podléhá kontrole dozorčí rady

Aktuální stav financí:

Ke dni 26.4.2020 je na účtu společnosti 306 525,63 Kč, v pokladně 744 Kč. na účtu je 409 EUR.

Společnost hospodařila v roce 2018:

Výdaje: 543 442 Kč Příjmy: 561 172 Kč   Zisk : 17 730 Kč

Společnost hospodařila v roce 2019:

Výdaje: 545 527 Kč Příjmy: 939 943 Kč   Zisk : 91 416 Kč

pozn: 

Paní účetní jen jinak účtovala účty 501240 a 518440  - jedná se stále o Pod. listy

Taky jinak účtovala na účtu 51210 a 518700 – ale stále se jedná o cestovní náklady.  

Dominantní příjmy: členské příspěvky, reklama v různé formě, přednášky PP day

Dominantní výdaje: Pod. listy, cestovní náklady, mzdy 

V roce 2019 chybí uhrazené nové webové stránky t.j reálný zisk by byl o  52 000 Kč menší, co se přesouvá do roku 2020 ( t.j. reálný zisk by byl asi 39 tis )

MUDr. Jaroslav Lux  Ph.D.  a MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M. 

 

Plán hospodaření na rok 2020 kopíruje výdaje a příjmy z minulých let. S ohledem na výpadek  zdrojů (pokles členů a fakt, že nebude sjezd)  je navržen provizorní rozpočet do ztráty, která je plánovaná asi poloviční než zisk za poslední dva roky.  Bude se jednat o rozpočtové provizorium, s ohledem na fakt, že valnou hromadu aktuálně nejde svolat. Aktuálně se vedení koncetruje na šetření a úsporu.  

V roce 2020 byli uhrazené webové stránky co se přenáší do roku 2020 z plánu roku 2019.  

Bude chybět zisk z PP day, sjezdu, jistý pokles způsobily nové webové stránky (odliv členů) a jistě krize navozená pandemii nemocí COVID 19.

Předkládáme rozpočtové provizorium schválené ŘR, předloženo dozorčí radě. Schválení předpokládáme dodatečně na valné hromadě v říjnu 2020. S ohledem na fakt, že se jedná o praktickou kopii výdajů za rok 2019 poníženou o cestovní náklady, předpokládáme jasný souhlas.  

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M. 

 

Hospodaření společnosti rok  2018, 2019 a návrh pro rok 2020 je možno vzhlédnout v příloze 

Danové přiznání je dostupné rovněž 

 

 

 

Ke stažení:

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)