Zápisy z jednání

Zápis z on-line jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 5.10.2020

Zápis z on-line jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 5.10.2020 v souvislosti se zrušením Valné hromady dne 9.10.2020 v důsledku vyhlášení vládou ČR nouzového stavu za účasti předsedy dozorčí rady, vedoucí PP sekce

Čas: pondělí 5.10.2020

Účastníci:

● MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M. - prezident společnosti

● MUDr. Marie Součková - 1. viceprezident

● Mgr. Pavla Rybová - člen řídící rady

● Mgr.Eva Ptáčková -- člen řídící rady

● Jana Výmolová - předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

● Předseda dozorčí rady: MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D.

Omluveni: Radovana Hroníková, Ing. Jana Vašková

PaeDr.. Michal Joshua Frána, MBA - 2 .viceprezident

 

ŘR rozhodla s ohledem na vládou vyhlášený nouzový stav a tudíž nemožnost fyzicky uskutečnit jednání VH svolané na 9.10. 2020 svým hlasováním jednomyslně tak, že o těchto plánovaných bodech programu jednání:

1. Doplnění stanov o možnost korespondenčního hlasování takto: Do čl. 6 v odst. Valná hromada se doplňuje bod 7. v následujícím znění:

7. Při nemožnosti řádně vykonat jednání Valné hromady za fyzické přítomnosti členů z důvodu vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu mohou být body jednání schvalovány členy společnosti náhradním způsobem, a to on-line či per rollam korespondenčně. O způsobu hlasování budou členové společnosti informováni na mailovou adresu, registrovanou u společnosti, a to nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením hlasování. Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 14 kalendářních dnů po termínu ukončení hlasování,

2. Schválení zprávy prezidenta ČPS za rok 2019,

3. Schválení zprávy předsedy DR za rok 2019,

4. Schválení rozpočtu pro rok 2020,

bude hlasováno korespondenčně. Hlasování bude spuštěno na webových stránkách společnosti v nově nainstalovaném programu On - line hlasování do 5.11.2020.

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)