Zápisy z jednání

Zápis z on-line jednání Řídící rady ze dne 4.1.2021

Zápis z on-line jednání Řídící rady ČPS z.s. ze dne 4.1.2021

Čas: pondělí 4.1.2021

 

Účastníci:

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M. - prezident společnosti

MUDr. Marie Součková - 1. viceprezident

PaeDr.. Michal Joshua Frána, MBA - 2 .viceprezident 

Mgr. Eva Ptáčková -- člen Řídící rady

Jana Výmolová - předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D.- předseda dozorčí rady:

Ing. Jana Vašková - člen DR

nepřítomni: Mgr. Pavla Rybová,Radovana Hroníková

 

Bylo projednáno:
1. kontrola zápisu z minulé schůzky – jednomyslný souhlas
   

2. vyhodnocení uplynulého roku – zhodnocení možných dopadů krize na ČPS 
    

3. vyhodnocení on-line hlasování - viz. webové stránky 

jednomyslný souhlas , bude odesláno na Rejstříkový soud , zajistí prezident

4. příprava 19.Sjezdu společnosti - datum konání 19.Sjezdu ČPS je určeno na 22.května 2021 v Ostravě na Černé louce - přípravy na Sjezd pokračují

prezident vyzval k přípravě přednášek a nastínil možnosti

5. příprava PP Day, který se bude konat dne  17.4. 2021 v Praze, pokud epidemiologická situace umožní  -  na přípravách se pracuje

- předložený program byl schválen, včetně nákladů na přednášející

6. Podiatrické listy  1/2021

       Náklady:

       A5, 48+4, obálka 300g křída lesk, laminace lesk 1/0,

       vnitřek 135g křída lesk, 4/4,1.000ks á 22,15 Kč-        22.150 Kč

       DTP(časopis): 21 hod á 700,00 Kč 14.700,- Kč

       Odborná korektura: 6.500,- Kč (externí agentura)

       Celkem 43.350,- Kč bez DPH 

       A opět mohou vzniknout vícenáklady za fotobanku

       Inzerce  :

       Bis Bis - jedna strana  inzerce A5 se slevou 2. 500 Kč dle ŘR - dodáno,smlouva uzavřena MUDr. Součkovou

       LI-Po a.s.-jedna strana inzerce A5 2.500 Kč - ještě nedodáno

       Firma Hartmann - Rico - jedna strana inzerce A 5 - 6.000  Kč - dodáno

       opakované plnění ještě 1xA5 v  č.2/2021

       smlouva uzavřena MUDr. Součkovou

       Coneta 2x A5- sleva pro člena 10%- cena konečná 5400 Kč

       smlouva uzavřena dr. Součkovou

       PaedDr.Joshua Frána - dodány podklady,

       probíhá grafické zpracování ,cena 2500 Kč, pokud se bude  jednat o 1 A5

       v jednání Firma -Fidia,projevili souhlas – 5000 Kč?


 

 7.   Různé

   

-       Diplom celoživotního vzdělávání a plán dalšího kola celoživotního vzdělávání - bude info v PL- zajistí Jana Výmolová 

-       Inzerce webovky - přebere na starost 2.viceprezident leden + únor končí smlouvy 

-       Poskytovatelé Pedobarografie statické a digitální -budou zavedení do poskytovatelů služeb - ověření  předsedové sekcí,

        žádost na úpravu-příprava 2. viceprezident   

-       Sekce studentů – zamítnuto

-       Ověření proplácení pedikúry pojišťovnami i pro rok 2021 - zajistí prezident   

 

        Finance:   Účet 173 325 Kč   

        Pokladna hotovost 22 049 Kč

 

Zapsal MUDr.Koliba 

 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)