Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 10.5.2019

Zápis z  jednání Řídící rady ČPS z.s. dne  10.5.2019

za přítomnosti  členů dozorčí rady,  vedoucí PP sekce

Místo: Praha, Nádražní 84    Čas: 10.5.2019 v 17 hod.  

Přítomní:        

 

Bylo projednáno:  

1.  Podiatrické listy

2.  Sjezd společnosti

3.  Účast na FIP IFP USA Miamy

4.  Podiatricko Pedikérský den -  vyhodnocení a plán pro 9/2019

5.  Byl vyhodnocen rozpočet za rok 2018 a byl představen návrhu rozpočtu společnosti na rok 2019, který přibližně objemově kopíruje rok 2018 – viz příloha ( hospodaření rok 2018 a 2019)    - dozorčí a řídící rada schválila hospodaření za rok 2018 a doporučila po úpravách rozpočet pro rok 2019 k schválení valné hromadě.

6.  Plánované akce pro podiatry - lékaře a fyzioterapeuty, nezdravotníky – reference členů

7.  Vyhodnocení Relaxu

     -      účast 13 osob

     -     náklady: 51 885 Kč, vybráno: 43 000 Kč, ztráta: 8 885 Kč

     -     ŘR odsouhlasila pokrytí ztráty z úspory na cestovné do USA

8.  aktuální stav účtu a čl. základny

9.  vyhodnocení tisk vizitek  

10. různé  

      -     ŘR projednala a odsouhlasila Výroční zprávu o činnosti Společnosti, souhlasí s výsledkem hospodaření a návrhem  plánu na rok 2019   

 

Schválení byli jednomyslně, dozorčí rada vyjádřila  souhlas

Schválení byli jednomyslně, dozorčí rada vyjádřila souhlasŘR schválila žádost MUDr. Luxe (školitel) o certifikaci kurzu Unibrace (rovnátka na nehty), přidělený počet bodů: 7 - pod podmínkou dodání certikátu o přeškolení

Podmínka souhlasu: Instruktor bude garantovat, že účastníci kurzu budou obeznámeni s podmínkami Živnostenského zákona, tzn., že v případě že bude školená pedikérka, bude řádně poučená, že nesmí porušit integritu kůže, dále bude poučená o nutnostinutnost sterilizace užitých nástrojů, co generuje nutnost mít tímto způsobem upraven provozní řád.

 

 

Zapsala Ing Vašková, korekce MUDr. Koliba

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)