Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 22.3. 2021

 

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 22.3. 2021 v  18 hodin  

Místo: On line meeting  - Google meets   

Přítomní:   

●     MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.  - prezident společnosti

●     MUDr. Marie Součková - 1. viceprezident

●     PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA - 2 .viceprezident 

●     Mgr.Eva Ptáčková -- člen řídící rady 

       Mgr. Pavla Rybová - člen řídící rady

       Jana Výmolová - předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

●     Členové dozorčí rady: Radovana Hroníková, Ing. Jana Vašková, předseda MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D, předseda dozorčí rady, 

 

 

 

1, Souhlas se zápisem z minulého jednání   - hlasování  - souhlas jednoznačně 

2, Informace o jednání s AKO CR  - snaha spolupracovat, problém je délka kontaktu pedikérky s klientem  proto AKO taky pracuje na zpusobu jak prosadit profese jako pedikér, kosmetička, ale stále nemají úspěch. 

3, Informace o neuskutečněné platbě odměny za  2Q 2019 - v 1/2020  MUDr. Součková - vyplaceno hotovostně 

4, Info o obuvi Baťa  - podpora prodloužení registrace  

5, Prodloužení autorizace pro  obor Pedikér a nehtový designer  na 5  let od  28.3.2021  

6, PL 

 

7, BLOG- p. Bálková - vše co zveřejníme na FCB bude také na Blogu - posílat návrhy, doplnění Pavly, MUDr. Lux nezaslal podněty  v stanovený čas , upozorněn 

 

8, 20. Sjezd  ČPS -   sobota 22. května 2021   , varinata on line zatím vede  

Pracovní  Návrh Programu:

5 min  Úvodní slovo 

10 min   Reklamní přednáška   Convatec   10 min   ( 7+3 ) 

5 min   Zahájení a volba členů do komisí: mandátová, návrhová, volební a volba skrutátorů.-  možno udělat on line - tito lidi by dostali přístup na on line kontrolu hlasování - k zvážení 

10 min  Zpráva prezidenta České podiatrické společnosti za uplynulé období 10 min  

5+5+5 min  Zpráva viceprezidentů a předsedkyně podologicko-pedikérské sekce za uplynulé období.  

7 min odborná přednáška ( 5+2) 

7 min reklamní přednáška   (5+2) 

5 min  Zpráva o hospodaření za rok 2020 MUDr. Lux  

5 min  Návrh rozpočtu na rok 2021 MUDr. Koliba 

7 min reklamní přednáška ( 5+2 ) 

7 min odborná přednáška  ( 5+2 )  -prof Jirkovská  

10 min  Zahájení bloku voleb dle Stanov - volba prezidenta, viceprezidentů, volby členů řídící a dozorčí rady. představení kandidátů - každý zašle 2 slidy - moderovat bude moderator voleb ( doplnění Součková - jelikož bude kandidovat není toto možné - žádný z kandidujících nemůže moderovat)

7 min reklamní přednáška  ( 5+2 ) 

7 min odborná přednáška  ( 5+2 ) Miniinvazivní přístupy v ortopedii 

10 min Schválení usnesení 19. sjezdu ČPS - bude možno po hlasovaní a bude provedeno na základě hlasovaní 

120 min 

 Budou oslovení sponzoři sekretariátem prezidenta 

rozešle p.Bálková ve čt a bude organizovat 

8, Volby  -  2021  -  právní rozbor  

Lex Covid - legalizuje naše minulé rozhodnutí v stanovách  - t.j. je možnost on line setkání i voleb. 

Stanovy prošli změnou - viz www. stránky 

Možnosti  dle konz s právníkem  

1, volby uskutečnit on line - možná chyba počítačů, možná ztráta anonymity  - doplnění Součková ohrožení svobody přímé a tajné volby dle Stanov

2, prodloužit mandát o rok  - nejhorší varianta -  

3, prodloužit funkční období o rok - neúčelově, ale globálně 

4, možnost zaslat dopisem - označení protiskem - k zvážení     

rozhodneme přístě  

8, Projednání  novelizace  vyhlášky č. 152/2018 Sb., -  podána žádost na zařazení Lékařské podiatrie 

9, Různé  

Ing.  Jana Vašková  - podpora projektu Edukačního materiálu Dětská noha ( rodiče, pedag. prac.)  , výhled na projekt Bosé stezky ve Zlíně, výhledově více měst  - ev projekt do více měst cestou podpor z financí magistrátů.   

Rozdělení Blogů - ev kategorie.  

Články do listů   - požádáno o učast 

 

Akt uhrazených  134  členů   

Stav na účtu 275 333 Kč , 409 EUR , pokladna    13 581  Kč  

Zapsal  12.4 .2021  dr Koliba

 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)