Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. ze dne 22.5.2021

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. ze dne 22.5.2021

 

Přítomni:

MUDr. Miroslav Koliba - prezident společnosti

PaeDr.. Michal Joshua Frána - 1 .viceprezident

Jana Výmolová - 2. víceprezidentka a předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

Mgr. Eva Ptáčková - členka řídící rady

MUDr. Jaroslav Lux – člen řídící rady

Ing. Jana Vašková - člen DR

Radovana Hroníková – člen DR

Pavla Chadrabová – člen DR

 

 

Bylo projednáno:

 

1) Na návrh MUDr. Jaroslava Luxe byly přepočítány hlasy z voleb nového vedení společnosti. Přepočítání hlasů bylo provedeno za účasti aktuálního vedení společnosti, staré i nové DR (celkem za účasti 11 svědků: Koliba, Součková, Lux, Vašková, Hroníková, Chadrabová, Ptáčková, Výmolová, Frána, Budová, Bálková)

Výsledky přepočítání hlasů:

Radovana Hroníková: 13 ano, 1 ne, zdrželo se 6

Jaroslava Trzaskalíková: 8 ano, 2 ne, zdrželo se 10

Po přepočtu hlasů bylo přítomnými konstatováno, že zjištěné rozdíly v součtu hlasů neovlivnily výsledky voleb a že všechny hlasovací lístky jsou platné.

Závěr: Volby  schválené usnesením Valné hromady ČPS dne 22.5.2021  jsou platné.

 

2) Celé nové vedení společnosti se bude snažit rozšířit členskou základnu a i nadále pracovat v duchu rozvoje společnosti.

3) DR rada se dohodla, že předsedkyně DR bude Ing. Jana Vašková a tuto skutečnost oznámila prezidentovi společnosti.

4) Smart emailing – MUDr. Koliba poděkoval Dr. Fránovi za aktivní dosavadní práci při realizování smart emailingu a ŘR souhlasila, že do budoucna bude společnost jeho služby i nadále využívat. Cena za 1 rozesílku: 850 – 1 000 Kč.

Do budoucna bude pro tento účel využívána emailová adresa info@podiatrie.cz, která bude přesměrovaná na podiatrie@gmail.com .

5) ŘR navrhla zřízení funkce pokladníka společnosti. Vzhledem k tomu, že v době návrh nebyla ŘR kompletní, tak nemohla návrh odsouhlasit. Doporučila návrh na pokladníka společnosti, MUDr. Jaroslava Luxe.

6) RŘ hledá šéfredaktora PL, uzávěrka PL 15.7.2021

 

Ing Vašková   MUDr Koliba 

 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)