Zápisy z jednání

Jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 8.10.2021

Jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 8.10.2021  

za přítomnosti člena dozorčí rady, vedoucí PP sekce

Místo: Praha  PVA Expo 

Přítomní:   

●     MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.  - prezident společnosti

●     PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA - 1 .viceprezident - omluven.  

●     Jana Výmolová - 2 . viceprezident , předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

●     Mgr.Eva Ptáčková -- člen řídící rady

●     Členové dozorčí rady:, Pavla Chadrabová  ,

 

1,SJEZD  :  Místo konán navrženo Praha  Datum konání: 14.května 2022 

k zvážení IKEM  , ev zjitíme Autoklub,  Smíchovský pivovar, ČLK    

poptáme nájem a jídlo  

2, vyhodnocení  PP Day , účastníků bylo  65 lidí 

Příjem: 13 500 firmy, 3500 nečlenové spolu 17 000 Kč 

Odměny za práci celkem  6000 kč Janka Výmolová, Pavla Chadrabová - schváleno  

za přednášky 3000 a  2500 bez DPH  schváleno   

3, Plánováním  PP day  jaro 2022 na  veletrhu BEAUTY FOR Praha- Letňany na   8.- 9. dubna  2022, pověřena tradičně Janka Výmolová,  znova páteční akce   

Recipročně fakturujeme 9000 Kč s ABF  

4,  Pojišťovny  - souhlas s uveřejněním  info o proplacení přístrojové pedikúry- podiatrických služeb  - zveřejníme od všech pojišťoven, zatím dodala jen ČPZP- 205,  VZP 111  a RBP 213  , 207 - otázka zveřejnění na webu  - co by reklamy nebudeme zveřejňovat  

5,  Stav bannerů   na stránkách  má na starosti Dr.Frána -  všechny bannery aktuálně obsazeny  do konce roka , ceny stejné jako minulý rok   k jednání     -  ponecháme na Dr Fránovy k zajištění pro další rok   

6, Pod. listy - 2/2021 příjem z reklamy 47 550 Kč , náklady šéfredaktor dle minulého rozhodnutí  8059 hrubého , rozesílka 8500 kč , Náklady na tisk 59 492 Kč. Obálky na náklad ambulance dr Kolibu  

7, Vyhodnocení  Blogu na www. stránkách, ideálně propojení s FCB , zatím značně omezeně.   

8, Návrh na využitíí APPKEE ( aplikace společnosti s rozesíláním upozornění ) - návrh prezidenta  - jednorázově  30 tis kč, měsíční platba  1000  Kč + DPH - 

souhlas všech členů  s platbou a náklady  

9, Najmeme PR konzultanta souhlas jednomyslně  - mzdy 1000 Kč + daň

za úkol  2x měsíčně facebookový výstup, jednou měsíčně příprava newsletter , stejný text i do novinek    souhlas všech členů  s platbou a náklady 

Pokusíme se zajistit rozesílání newsletterů za min nákladů  - prezident prověří, ideálně do péče  PR konzultanta 

10, Stav členské základny 190 platících členů k 6.10.2021

11, Řešení pokuty za obrázek   - po rozsáhlé emailové komunikaci rozhodnuto o nezaplacení pokuty, prezident informuje policii ČR  

12 Finance : stav účtu ke dni   6.10.2021   247 163,52 CZK   429.48 EUR 

hotovost   ke dni  6.10.2021 : 12 817 Kč

V plánu platba  59 495 Kč za PL a 26 620 Kč za účetnictví  

13, různé  

 

 Souhlas per rollam a on line dnes 25.10.2021   

 

 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)