Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 14.02.2022

Zápis z  jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 14.02.2022

za přítomnosti předsedy dozorčí rady, vedoucí PP sekce

Místo: On line    

Přítomní:   

●     MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.  - prezident společnosti

●     PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA - 1. viceprezident 

●      Jana Výmolová - 2 .viceprezident 

●     Mgr.Eva Ptáčková -- člen řídící rady 

-      MUDr.Jaroslav Lux PhD. -člen řídící rady 

 

●     Členové dozorčí rady: 

Ing. Jana Vašková

Pavla Chadrabová  

Radovana Hroníková nepřítomná   

 

  1. prezident informoval o nutnosti podat dodatečné DP za rok  2021 s ohledem na nezahrnutí  EUR účtu do původního DP v daném roce - jednomyslně odsouhlaseno 

  2. Seminář: Prevence diabetické nohy pro pedikérky pořádaný v Ostravě dne  18.2.2022 obdržel  8  bodů v rámci celoživ.vzdělávání  jednomyslně odsouhlaseno 

 

  1. Rozhodnuto o zaplacení faktury pro FIP a IFP -883 EUR 

           jednomyslně odsouhlaseno 

 

  1. Pokladna k 31.lednu 2022 12 800 Kč , účet 293 000, 429 Eur 

  2. Stav placených členů ke dni jednání  121 členů, Prezident rozeslal dopis lékařům 

  3. Projednán program Sjezdu , vedení informovalo o možnosti přednášet. Názvy přednášek zašlou zájemci na email prezidentovi  

  4. PaedDr.Frána infomoval o stavu bannerů 

  5. MUDr.Lux informoval o jednání s fi TEVA  ohledně zneužití jejích fotky při jednání s naší společností

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)