Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 15.03.2022

Zápis z  jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 15.03.2022   za přítomnosti předsedy dozorčí rady, vedoucí PP sekce

Místo: On-line    

Přítomní:   

●     MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.  - prezident společnosti

●     PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA - 1 .viceprezident 

●     Jana Výmolová  2. viceprezident , vedoucí PP sekce  

●     Mgr.Eva Ptáčková -- člen řídící rady

        MUDr.Jaroslav Lux PhD.- člen řídící rady - Omluven  

 

●     Členové dozorčí rady:  Předseda  Ing. Jana Vašková 

Pavla Chadrabová  - Omluvená   

Radovana Hroníková - Omluvená dodatečně  

 

 1. Seminář: Prevence diabetické nohy pro pedikérky pořádaný v Ostravě dne  18.2.2022 byl úspěšný , inspirace pro další , Finančně vyrovaný 

 2. Pokladna k dnešku :  12 171  Kč , účet 342 676,24 ,    429,48 Eur 

 3. Stav placených členů ke dni jednání  208 členů 

 4. V plánu rozesílka PL dne  16.3.2021  , fakturu jsme zatím neobdrželi  

 5. Návrh -  Zrušit poplatek za akce, kde je prezentovaná společnosti - podmínkou je aby to byla jedna přednáška člena RR  DR z celého programu a bude pojednávat o podiatrii ( například. přednáška prevence , nebo Batuv den. …) - schváleno  

 6. Odmeny vedení  budou vypacene prezident odmeny prezident v hrubém  7500 Kč  , viceprezidenti po 5 000 Kč, formou  - DPP 

 7. Odmena šéfredaktora 8059 Kč  -  formou faktury -  konzultačná činnost při přípravě PL , nelze vyplatit  formou PP - souhlas RR 

 8. 250 / 450  Euro je poplatek na AGM Malta  - rozhodneme příště vč poplatku za letenku 

 9. Janka Výmolová  -Informovala  o veletrhu    Výpomoc na PP day  a Stánek ( (pátek Martina Bálková, Karin Kuchaříková, sobota Koliba, Výmolová  )     Souhlas se soutěží o knihu, aktuálně  18- 20 lidí hlavně nový členové    

 1. Diskuze o nevyužití registru poskytovatelů služeb  registrovaných členů  - řešení  v každých listech  proč se stát členem,  info o stránkách . 

     11.  Z důvodu chyb ve zpracování účetnictví ČPS ze strany účetní společnosti bylo nutné přepracovat a opravit podklady pro daňové přiznání             za rok 2020 i za rok 2021. Abychom se do budoucna vyvarovali podobných situací, měli bychom udělat opatření směrem k účetní firmě tak,           aby odpovědnost za chyby ve zpracování účetnictví nesla účetní firma, ne ČPS.

     12    Nutno řešit použití loga FIP a ČPS  - navrhnout úpravu řádného využití 

 1. Ruzně  - není  

   

  Zapsal dr Koliba  

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)