Zápisy z jednání

Jednání Řídící rady ČPS z.s. ze dne 25.04.2022

Jednání Řídící rady ČPS z.s. ze dne 25.04.2022

Místo: ON line   

Přítomní:   

●     MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.  - prezident společnosti

●     PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA - 1 .viceprezident  - omluven  

●     Jana Výmolová  2. viceprezident , vedoucí PP sekce  - omluvena  

●     Mgr.Eva Ptáčková -- člen řídící rady

        MUDr.Jaroslav Lux PhD.- člen řídící rady 

 

●     Členové dozorčí rady:  

Předseda  Ing. Jana Vašková 

Pavla Chadrabová 

Radovana Hroníková omluvena  

   

  1. Pokladna a stav na ůčtů 310 961  , 429 Eur, pokladna - 29662 k 28.3 2022 

  2. Stav placených členů k 4.4.2022 : 222

  3. RR schválila podporu pro prezidenta  na AGM Malta:   250   Euro pro prezidenta 

  1. Možnost přechodu ČPS na vedení jednoduchého účetnictví - učetním nedoporučeno - vysvetlí na sjezdu 

  2. Zajištění odpovědnosti účetní firmy za zpracování účetnictví a daňového přiznání tím, že by auditor Ing. Tvrdý podepisoval i podával DP na FÚ- domluví prezident

  3. Na Návrh členů dozorčí rady  —o dmena za spolupráci při sjezdu  2000  Kč  -  formou DPP   pro všechny členy - náklady celkem  spolu  16  tis   - odsouhalseno 

Zapsal MUDr. Miroslav Koliba  27.dubna 2022

 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)