Zápisy z jednání

Jednání Řídící rady ČPS z.s. ze dne 13.5.2022

Jednání Řídící rady ČPS z.s. ze dne 13.5.2022

Místo: Praha,  Paspuv sál  

Přítomní:   

     MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.  - prezident společnosti

     PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA - 1 .viceprezident  - 

     Jana Výmolová  2. viceprezident , vedoucí PP sekce  - 

     Mgr.Eva Ptáčková -- člen řídící rady

     MUDr.Jaroslav Lux PhD.- člen řídící rady 

 Členové dozorčí rady:  

Předseda  Ing. Jana Vašková 

Pavla Chadrabová 

Radovana Hroníková omluvena  

 

1. Logo společnosti je oprávněn užívat pouze člen, který má uhrazený čl. Poplatek v daném roce, kdy logo užívá. V případě, že firma užívá logo , musí být firma uvedena v seznamu spolupracujících firem. - návrh prezidenta jednomyslně přijat 

2. RR rada jednoznačně souhlasila s náklady na on-line přenos , odhadované náklady cca  40  tis Kč.  - předjednáno on line. nyní jednomyslný souhlas 

3. S Ohledem na zvýšení cenové náročnosti tisku   je nutné navýšení cen inzerce v PL  

Obálka: Formát A5 - 10.000 Kč ( + zdarma 2x A5 dle volby inzerenta PR článek/reklama) …. Navýšení na  15 000 Kč

Vnitřek: Formát A5 - 4.000 Kč ….navýšení na 5000 Kč

Formát A5 + PR článek na A5 (do 2000 znaků ) 6 000 Kč …nav. na 8000

Formát A6 - 2.500 Kč navýšení na  3500 kč

Formát A6 + PR článek na A6 (do 1000 znaků) 3500 Kč nav na 5000 Kč

Slevy: 10 % pro člena ČPS…redukce na 5%

Možnost jednání o slevě s prezidentem/ šéfredaktorem ve výši max 25% 

 

4. Smlouva s účetní firmou - Ing Vašková -referovala smlouvu, dle domluvy bude pro nás nadále provádět daňový poradce  Ing. Tvrdý   očekávané náklady cca  do 30  tis kč/ rok . Smlouvu projednala DR. Pověřen jednáním prezident . Smlouva bude schválená  per rollam 

 

5.  Na účtu je ke dni 12.5.2022 celkem 267 281 Kč a 429 EUR, hotovost v pokladně je 33 497 Kč.

Společnost má ke dni 14.5.2022 celkem 232 aktivních členů, kteří zaplatili členský poplatek, z toho 38 nových členů.

 

6.Prezident upozornil na málo sponzorů  - apeloval na členy společnosti, aby aktivně pracovali na spolupráci s potenciálními sponzorti 

 

 

zapsal MUDr. Koliba 

 

Praha   13.5.2022 

 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)