Zápisy z jednání

Zápis Jednání Řídící rady ČPS z.s. 24.10.2022

Jednání  Řídící rady ČPS z.s. na den 24.10.2022

Místo: On-line  

přihlášení Přítomní:   

     MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.  - prezident společnosti

     PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA - 1 .viceprezident 

     Jana Výmolová  2. viceprezident , vedoucí PP sekce   

     Mgr.Eva Ptáčková - člen řídící rady

     MUDr.Jaroslav Lux PhD.- člen řídící rady 

 Členové dozorčí rady:  

Předseda  Ing. Jana Vašková 

Pavla Chadrabová  - nepřítomná   

Radovana Hroníková 

1. Kurz podiatrie pro lékaře  na IPVZ - info od prezidenta - Vznik katedry subkatedry  Ortopedické protetiky a Podiatrie na IPVZ  

2. Obor podiatrie na VS - info od prezidenta  , vazba  ECP  - zatím čekáme na standard EU 

3. Podiatrické listy - předání pozice šéfredaktora - prosím o návrhy - nikdo nemá zájem, zvažované vydávání časopisu 1x ročně. Dr. Lux navrhuje zvážit snížení gramáže papíru s ohledem na cenu, ekologii i praktičnost (při formátu A5 pro listování příliš tvrdé)

4. Obsazení stánku na PVA -  Návrh prezidenta - vždy člen Pod sekce, RR a DR

Odměny za účast za minulý ročník  v hrubém : p. Budová 5000 Kč, p. Dědiková 5000  Kč, p. Chadrabová  2000 Kč  ,p. Nejzchlebová Kč  2000    MUDr Vlasák  3000  Kč 

Termín dalšího  veletrhu  24-25.3 .2023  - nutno posunout uzávěrku PL , aby se stihly poslat PL   

5 .  Uzávěrka pod. listů 15.12.2022  - návrhy témat -  kosmetika zákony?, vznik subkatedry, výrobci zdrav pomůcek  - podmínky, obuv - novinky ,  posturometrie  nové metody ,  Podiatrie v kontextu EU - ECP výbor , Podiatrie na Slovensku,   Fejferová - Kurzy screeningu SDN pro PL ,  Bašatová Achyleus  Zounar …. Holky IKEM -  kurzy pro nezdravotníky  Zhodnocení auditu Pod amb, Černý  -  hallus valgus pohledem orteopeda ,  Dětská lékařka - ortop problémy, kongres v Brně,  Lux - nehtová protetika při ošetření zarůstajících nehtů - kazuistika

6. Stav učtu 

237 193 Kč

839.48  Eur 

40 625  Kč pokladna  

čeká nás uhradit fa za PL 

7. Počet členů . 270  členů   ke dni jednání   

8.Prezident upozornil na málo sponzorů  - apeloval na členy společnosti, aby aktivně pracovali na spolupráci s potenciálními sponzory minulé jednání -  efekt nebyl - žádný sponzor není , kromě inzerentů PL a PP day  . Apel na zapojení celého vedení . 

9. Termín a místo sjezdu  2023 ve shodě datum  20.5 2023 -  Ostrava   

před tím program :  HBO , Krawczyk , Koliba, Lux ,  Věž magistrátu.. jiné     program na pátek   

10. jiné 

Předseda Sekce vzdělávání upozornil na nutnost dodržování zásad přijatého Systému celoživotního vzdělávání členů ČPS při hodnocení žádostí o uskutečnění školicích akcí pod garancí ČPS.     

Banery  - vše uhrazeno    

Souhlas  pro  zpřístupnění Podiatrických listů pro uživatele Digitální knihovny provozované systémem Kramerius -https://kramerius.medvik.cz/

zapsal MUDr. Koliba 

 

 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)